HOME  |  Zorg en Ondersteuning  |  Dyslexie

Dyslexie

Vanaf  1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dyslexiezorg. De diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) wordt vergoed voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Voor het aanvragen van een dyslexie-onderzoek vragen we van school het aanmeldformulier, de toestemmingsverklaring van de ouders en het leerlingdossier in te vullen en deze te mailen naar de dyslexie-instelling. De dyslexie-instelling voert in opdracht van de gemeente de screening uit voor EED en adviseert de gemeente over het wel of niet afgeven van een beschikking.

Er zijn zes aanbieders gecontracteerd door de gemeente Opmeer:  

Voor vragen, kunnen ouders, leerkrachten en intern begeleiders contact opnemen met het Wijkteam Opmeer, telefoon 0226 - 363 333 of stuur een e-mail naar gemeente@opmeer.nl.