HOME  |  Zorg en Ondersteuning  |  Dyslexie

Dyslexie

 • Dyslexie

  De diagnose en behandeling van EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) valt onder de jeugdwet en wordt betaald door de gemeente. Voor het aanmelden geldt de volgende procedure:

  1. Vanaf 1 april 2018 stuurt de school het complete leesdossier (zonder aanmeldformulier gemeente) naar de dyslexie-instelling ter beoordeling of de leerling in aanmerking komt voor vergoede zorg;
  2. De dyslexie-instelling screent het dossier en koppelt aan ouders / school terug dat de leerling is afgewezen danwel is toegelaten in het vergoede zorgtraject;
  3. Bij toelating stuurt de dyslexie-instelling via Vecozo een 315 bericht naar gemeente Opmeer met daarin de zorgtoewijzingsvraag voor diagnostiek EN behandeling voor de duur van in totaal 2 jaar;
  4. De gemeente stuurt een 301 bericht terug aan de dyslexie-instelling met daarin een besluitnummer en de zorgtoewijzing van diagnostiek EN behandeling voor maximaal 4250 minuten voor de duur van maximaal 2 jaar;
  5. De dyslexie-instelling start de diagnostiek;
  6. Wanneer het bij alleen diagnostiek blijft stuurt de dyslexie-instelling een afsluitbericht en de factuur naar de gemeente via Vecozo;
  7. Wanneer de leerling in aanmerking komt voor een vergoed behandeltraject kan dit gelijk doorgaan, want is reeds toegekend. Wanneer deze zorg wordt beƫindigd stuurt de dyslexie-instelling een afsluitbericht en de factuur naar de gemeente via Vecozo.

  Informatie over dyslexie in het voortgezet onderwijs staat in het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs, deze is gratis te downloaden via www.steunpuntdyslexie.nl

  Voor inhoudelijke vragen, kunnen ouders, leerkrachten en intern begeleiders (ib'ers) contact opnemen met Linda Bruins, gedragswetenschapper van het wijkteam Opmeer.