HOME  |  Zorg en Ondersteuning  |  Informatieve huisbezoeken  |  Huisbezoeken 75-jarigen

Huisbezoeken 75-jarigen

Bent u of wordt u dit jaar 75 jaar? Dan krijgt u half februari een brief met de vraag of u een informatief huisbezoek op prijs stelt. Tijdens het huisbezoek wordt er met u gesproken over zelfstandig blijven wonen, uw wensen en de mogelijkheden. Geschoolde vrijwilligers van de Stichting Raad & Daad verzorgen deze huisbezoeken. Als u de brief hierover heeft gehad, dan belt de vrijwilliger eerst en maakt met u een afspraak voor dit huisbezoek.

Informatie over wonen, welzijn en zorg

Tijdens dit huisbezoek krijgt u informatie over de mogelijkheden op het gebied van wonen, welzijn, zorg en mobiliteit. Ook bespreken zij met u hoe u (mogelijke)  problemen kunt aanpakken: zelf en samen met uw omgeving. Op deze manier weet u, de weg te vinden naar ondersteuning. Heeft u een mantelzorger? Uw mantelzorger is van harte welkom om bij het bezoek te zijn!

Meer weten?

Wilt u meer weten over het huisbezoek of bent u 28 februari nog niet gebeld? Neem dan contact op met de Stichting Raad & Daad, mevrouw A. Hakvoort, telefoon 06 - 330 559 50 of stuur een e-mail naar hakvoort@planet.nl.