HOME  |  Zorg en Ondersteuning  |  Informatieve huisbezoeken  |  Huisbezoeken 75-jarigen

Huisbezoeken 75-jarigen

Bent u of wordt u dit jaar 75 jaar? Dan krijgt u half februari een brief met de vraag of u een informatief huisbezoek op prijs stelt. Tijdens het huisbezoek wordt er met u gesproken over zelfstandig blijven wonen, uw wensen en de mogelijkheden. Geschoolde vrijwilligers van de Stichting Raad & Daad verzorgen deze huisbezoeken. Als u de brief hierover heeft gehad, dan belt de vrijwilliger eerst en maakt met u een afspraak voor dit huisbezoek.

Informatie over wonen, welzijn en zorg

Tijdens dit huisbezoek krijgt u informatie over de mogelijkheden op het gebied van wonen, welzijn, zorg en mobiliteit. Ook bespreken zij met u hoe u (mogelijke)  problemen kunt aanpakken: zelf en samen met uw omgeving. Op deze manier weet u, de weg te vinden naar ondersteuning. Heeft u een mantelzorger? Uw mantelzorger is van harte welkom om bij het bezoek te zijn! De vrijwilliger van Raad en Daad neemt wat lekkers mee voor bij de koffie of thee!

Meer weten?

Wilt u meer weten over het huisbezoek of bent u 28 februari nog niet gebeld? Neem dan contact op met de Stichting Raad & Daad, mevrouw A. Hakvoort, telefoon 06 - 330 559 50 of stuur een e-mail naar hakvoort@planet.nl.