HOME  |  Zorg en Ondersteuning  |  Mantelzorg | Vrijwilligers

Mantelzorg | Vrijwilligers

Mantelzorg

Bent u inwoner van Opmeer en zorgt u voor iemand in uw omgeving die hulpbehoevend is? Dan bent u wellicht een mantelzorger. Meer informatie over mantelzorg

Vrijwilligerswerk

De gemeente en de inwoners kunnen niet zonder de vrijwilligers. Meer informatie over vrijwilligerswerk