HOME  |  Zorg en Ondersteuning  |  Onderwijs

Onderwijs

 • Hoogbegaafd?! En nu?

  Het onderwerp 'Hoogbegaafdheid' leeft ook erg binnen het  Westfriese onderwijs. In een interview met Anna Lont-Zuidema krijgen we uitleg over wat hoogbegaafdheid is, over maatwerk per kind en tips en trucks.  Anna is projectleider passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen bij het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop  en samenwerkingsverband VO Westfriesland, orthopedagoog en zelfstandig onderwijsadviseur.

  Lees meer
 • Leerplicht ambtenaar

  Mevrouw J. Bolhuis is de leerplichtambtenaar van Opmeer. U kunt haar telefonisch bereiken op maandag, woensdag of donderdag op telefoon 0226 - 363 333 of stuur een e-mail naar wijkteam@opmeer.nl

 • Passend onderwijs

  Passend onderwijs gaat over hoe scholen ervoor zorgen dat iedere leerling een passende onderwijsplek krijgt. Het maakt niet uit of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Om dat te bereiken werken alle scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in de gemeente Opmeer zijn aangesloten bij samenwerkingsverband De Westfriese Knoop (www.dewestfrieseknoop.nl)

  School heeft zorgplicht

  Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

  Samenwerkingsverband in de regio

  De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

  Financiering extra ondersteuning

  Het samenwerkingsverband ontvangt geld van het Ministerie van Onderwijs voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld ook echt worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Uit de middelen betaalt het samenwerkingsverband ook het voortgezet speciaal onderwijs ((v)so) voor het aantal leerlingen dat vanuit samenwerkingsverband daar is ingeschreven.

  Meer informatie over Passend Onderwijs

  Meer informatie over de basisscholen