HOME  |  Zorg en Ondersteuning  |  Onze partners

Onze partners

 • Onze zorgpartners

  Wanneer u zorg nodig heeft op het gebied van Wmo of Jeugdhulp kunt u bij het WIJkteam OpMEER terecht. Het wijkteam kijkt samen met u welke vorm van ondersteuning nodig is. Als het nodig is dat deze ondersteuning door een gespecialiseerde zorgaanbieder uitgevoerd wordt, dan bekijkt u samen welke aanbieder een aanbod heeft dat bij uw ondersteuningsbehoefte past.

  De aangeboden voorziening kan op basis van zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Voor dit laatste verwijzen wij u naar de site van Sociale Verzekeringsbank

  Lees meer
 • Onafhankelijke externe toezichthouder

  Elke gemeente in Nederland is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de kwaliteit van de uitvoering. De gemeenten in Westfriesland krijgen voor hiervoor ondersteuning van Onderzoeksbureau Facit.

  Lees meer
 • Onderzoeken naar zorginstellingen

  Op de site van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt u rapporten over zorgaanbieders en onderzoeken die openbaar zijn gemaakt door de inspecterende organisatie, zoals: Inspectie jeugdzorg.