HOME  |  Zorg en Ondersteuning  |  Onze partners  |  Onafhankelijke externe toezichthouder

Onafhankelijke externe toezichthouder

Elke gemeente in Nederland is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de kwaliteit van de uitvoering. De gemeenten in Westfriesland krijgen voor hiervoor ondersteuning van Onderzoeksbureau Facit.

Het doel van de inzet van een onafhankelijke externe partij is om de kwaliteit van de zorg voor de inwoners op niveau te houden en waar nodig te verbeteren. Met de kennis die hieruit voortkomt kunnen de Westfriese gemeenten input verzamelen voor het toekomstig inkoopbeleid en de dialoog aangaan met de zorgaanbieders op thema’s als transparantie, innovatie, klanttevredenheid en kosten.

Toezichttaken Facit

Het onderzoeksbureau Facit voert voor de regio jaarlijks tien kwaliteitsaudits uit bij Wmo-zorgaanbieders. Tijdens de toezichtbezoeken worden interviews gehouden met betrokkenen (directie, managers en cliëntenraad) en vindt dossier- en registratieonderzoek plaats, bij voorkeur op de werkvloer. Op basis hiervan stelt Facit een rapport op, en biedt dit aan, aan de gemeenten en zorgaanbieders. Eventuele vervolgstappen worden genomen door de gemeenten en/of de zorgaanbieders. Daarnaast is Facit voor de gemeenten een kennispartner  bij het vertalen van de ontwikkelingen uit de markt naar het kwaliteits- en inkoopbeleid.