HOME  |  Zorg en Ondersteuning  |  Onze partners  |  Onze zorgpartners

Onze zorgpartners

Wanneer u zorg nodig heeft op het gebied van Wmo of Jeugdhulp kunt u bij het WIJkteam OpMEER terecht. Het wijkteam kijkt samen met u welke vorm van ondersteuning nodig is. Als het nodig is dat deze ondersteuning door een gespecialiseerde zorgaanbieder uitgevoerd wordt, dan bekijkt u samen welke aanbieder een aanbod heeft dat bij uw ondersteuningsbehoefte past.

De aangeboden voorziening kan op basis van zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Voor dit laatste verwijzen wij u naar de site van Sociale Verzekeringsbank

In de regio West-Friesland kopen wij de zorg en ondersteuning in bij verschillende zorgaanbieders. Met deze aanbieders hebben wij afspraken gemaakt over bijvoorbeeld kwaliteit en tarief, maar ook over welke ondersteuningsvormen wij bij hen inkopen.

Als u zorg wilt van een zorgaanbieder waar wij geen contract mee hebben, dan gaan we samen kijken naar de mogelijkheden. We kijken mee of deze aanbieder voldoet aan de kwaliteitseisen en de nodige zorg ook echt kan leveren. Daarnaast kijken we of de zorg die zij bieden binnen de tariefstelling past. Als dit niet het geval is, betaalt u alle kosten die boven de regionale tariefstelling liggen zelf.

Voor informatie over zorgaanbieders kunt u contact opnemen met het Wijkteam of de Wmo-consulenten van de gemeente.