HOME  |  Zorg en Ondersteuning  |  Vroeg Samenwerken NHN  |  Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord

Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord

Soms hebben kinderen en jongeren in hun leven te maken met (zorg)professionals. Niet altijd kennen de verschillende professionals elkaar. De digitale verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals elkaar kunnen vinden als dat nodig is. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord (VIN).

VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, ontstaat er een ‘match’. Na een match krijgen de professionals een berichtje met elkaars contactgegevens. Hierdoor kunnen zij met elkaar en met u overleggen hoe zij uw kind het beste kunnen ondersteunen en kunnen samenwerken.

In de regio Noord-Holland Noord zijn al verschillende organisaties aangesloten op VIN, zoals: scholen, leerplicht, (huis)artsen, maatschappelijk werk, jeugdhulpinstellingen, GGD, wijkteams, Veilig Thuis enz. Om een contract te krijgen met de gemeente voor jeugdhulp is aansluiten op VIN zelfs een verplichting.

In een kort filmpje leggen we u uit hoe het werkt:

Landelijk

De Verwijsindex werkt landelijk, waardoor jeugdigen (en betrokken professionals) ook bij een verhuizing naar een andere gemeente in beeld blijven. Professionals moeten in de Verwijsindex aangeven over welk kind zij een signaal willen afgeven en hun eigen contactgegevens achterlaten.

Belangrijk punt is dat je bij een signaal ook altijd de ouders/opvoeders informeert over het afgeven van een signaal in de verwijsindex. Meer informatie is te vinden op de website: http://www.vroegsamenwerken.nl

Te downloaden: