HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen

Bekendmakingen

De officiële publicaties - BEKENDMAKINGEN EN VERORDENINGEN -  van de gemeente Opmeer vindt u op: www.overheid.nl > Berichten over uw buurt > geef je juiste postcode in.
Wij plaatsen de officiële publicaties nog wel op de gemeentepagina maar niet meer op de gemeentesite. Eén digitale plek voor alle wettelijke publicaties geeft meer duidelijkheid. Bovendien zijn gemeenten verplicht al deze bekendmakingen digitaal te publiceren via overheid.nl.

Op overheid.nl staat een overzicht van alle publicaties van alle Nederlandse gemeenten, die ook in de Staatscourant staan en waarin staat welke besluiten gemeenten en andere instanties willen nemen/hebben genomen.

E-mailservice

Het is voor inwoners mogelijk om zich aan te melden voor de e-mail service 'Bekendmakingen' van www.overheid.nl. U moet dat zelf doen op overheid.nl. U kunt aangeven van welke overheidsorganisatie, welke publicaties en binnen welke straal rondom uw woning u een melding wilt ontvangen. Zo heeft u de mogelijkheid om ruimtelijke ontwikkelingen in uw woonomgeving in de gaten te houden.

Aanmelden e-mailservice overheid.nl