HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Bekendmakingen

Bekendmakingen

De officiële publicaties van de gemeente Opmeer vindt u op: www.overheid.nl > Berichten over uw buurt > geef je juiste postcode in.
Op een enkele uitzondering na vindt u de bekendmakingen dus niet meer op de gemeentepagina en niet hier op de site. Eén plek voor alle bekendmakingen geeft meer duidelijkheid. Bovendien zijn gemeenten verplicht alle bekendmakingen digitaal te publiceren via overheid.nl.

Op overheid.nl staat een overzicht van alle publicaties van alle Nederlandse gemeenten, die ook in de Staatscourant staan en waarin staat welke besluiten gemeenten en andere instanties willen nemen/hebben genomen.

E-mailservice

Het is voor inwoners mogelijk om zich aan te melden voor de e-mail service 'Bekendmakingen' op www.overheid.nl. U moet dat zelf doen op overheid.nl. U kunt bovendien aangeven van welke overheidsorganisatie, welke publicaties en binnen welke straal rondom uw woning u een melding wilt ontvangen. Zo heeft u de mogelijkheid om ruimtelijke ontwikkelingen in uw woonomgeving in de gaten te houden.

Aanmelden e-mailservice overheid.nl