Hoe werkt het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U kunt bezwaar aantekenen tegen een besluit van het gemeentebestuur. Het gaat dan om beslissingen die door de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester genomen zijn.

Online bezwaar maken tegen gemeentelijk besluit

Informatie DigiD

Bij gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk system waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Wat kost het?

Het maken van bezwaar is gratis. De kosten van door u meegebrachte getuigen of deskundigen komen in beginsel voor uw rekening.

Voorwaarden

  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Behandeling bezwaar

Nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend, wordt deze beoordeeld of u gehoord moet worden over uw bezwaar. Het kan zijn dat iemand u gaat horen die niet eerder bij uw besluit betrokken is geweest.

Er kan ook besloten worden dat u de gelegenheid krijgt om gehoord gaat TE worden door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.

Wat moet ik doen?

U kunt bezwaar aantekenen tegen een besluit van het gemeentebestuur. Het gaat dan om beslissingen die door de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester genomen zijn.

Online bezwaar maken tegen gemeentelijk besluit

Informatie DigiD

Bij gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk system waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Hoe lang duurt het?

  • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
  • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
  • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Indien u een spoedeisend belang meent te hebben dan kunt u ook nog een verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ richten aan de voorzieningenrechter. Deze geeft dan op korte termijn een voorlopig oordeel in afwachting van de beslissing in beroep. Voor de beroepsprocedure en een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Wat u nog meer zou moeten weten

Voor vragen over bezwaar maken kunt u bellen met de gemeente via nummer 0226 363 333.

Informatie DigiD

Bij gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk system waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Heeft u gevonden wat u zocht?