Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U kunt bezwaar aantekenen tegen een besluit van het gemeentebestuur. Het gaat dan om beslissingen die door de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester genomen zijn.

DigiDOnline bezwaar maken tegen gemeentelijk besluit

Informatie DigiD

Bij gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk system waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Bezwaarschriftencommissie

Nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend, zal het bestuursorgaan een besluit op uw bezwaar nemen. Meestal wordt u vooraf gehoord. Soms wordt advies gevraagd aan de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Het advies van de bezwaarschriftencommissie is niet bindend, maar wordt over het algemeen wel overgenomen. De commissie bestaat uit mensen die geen binding hebben met de gemeente en zij zijn in die zin dus onafhankelijk. De werkwijze van deze commissie is geregeld in de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Opmeer.

Wat kost het?

Het maken van bezwaar is gratis. De kosten van door u meegebrachte getuigen of deskundigen komen in beginsel voor uw rekening.

Online formulieren

U moet een bezwaarschrift schriftelijk indienen. U kunt ook online een bezwaar indienen bij de gemeente Opmeer. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Informatie DigiD

Bij gemeente Opmeer kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk system waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Indien u een spoedeisend belang meent te hebben dan kunt u ook nog een verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ richten aan de voorzieningenrechter. Deze geeft dan op korte termijn een voorlopig oordeel in afwachting van de beslissing in beroep. Voor de beroepsprocedure en een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Aanvullende informatie

Voor vragen over bezwaar maken kunt u bellen met de gemeente via nummer 0226 363 333.

Heeft u gevonden wat u zocht?