Honden losloopgebied Hoogwoud

Voor veel mensen in Opmeer die een woning nodig hebben, is het moeilijk om een goed huis te vinden en een bestaan op te bouwen. Vanwege een tekort aan woningen zijn ook in de gemeente Opmeer de wachttijden voor een huurwoning lang en zijn er weinig betaalbare koopwoningen. Het honden losloopgebied in Hoogwoud (terrein op de hoek Pade/ingang sport- en recreatieterrein De Weijver) biedt kansen voor de bouw van ongeveer 58 woningen. Omdat de gemeente Opmeer de grond daar in eigendom heeft, kan op deze plek snel en voordelig gebouwd worden. 

De woningen op deze locatie zouden bestemd zijn voor starters/jongeren uit Opmeer en een mix van aandachtsgroepen, waaronder inwoners uit Opmeer die met spoed een woning nodig hebben, maar ook statushouders en arbeidsmigranten die zich permanent in onze gemeente willen vestigen.

Voordat er een ontwikkelplan voor woningbouw zou worden gemaakt, heeft het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om te onderzoeken of omwonenden, inwoners, gebruikers van het sport- en recreatieterrein De Weijver en de dorpsraad Hoogwoud zwaarwegende bezwaren hadden voor woningbouw op deze locatie. Op deze pagina leest u meer over het participatietraject en het besluit van het college van burgemeester en wethouders.  

27 februari 2024

College besluit om voorlopig geen woningen te bouwen op honden losloopgebied in Hoogwoud

Er wordt voorlopig geen ontwikkelplan voor woningbouw gemaakt op het honden losloopgebied (Pade/hoek ingang sport- en recreatieterrein De Weijver). Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Opmeer besloten op 27 februari 2024. 

Er is geen versnelling van woningbouw mogelijk

De belangrijkste reden om op deze locatie woningen te bouwen, was dat de woningen snel en voordelig gebouwd konden worden. Met de huidige wet- en regelgeving kunnen woningbouwplannen niet op korte termijn gerealiseerd worden. De belangrijkste reden om woningen te bouwen op deze locatie is daarmee komen te vervallen.

Er zijn op dit moment minder huizen nodig voor bepaalde aandachtsgroepen

In het voorjaar 2024 worden 99 sociale huurwoningen opgeleverd aan de Kunstlaan in Opmeer. Deze woningen zijn gedeeltelijk bestemd voor de aandachtsgroepen die ook in aanmerking zouden komen voor een woning op de locatie De Weijver. De druk om snel voor deze doelgroep te bouwen, is daarom minder hoog. 

Geen zwaarwegende bezwaren

Tijdens het participatietraject hebben veel inwoners, omwonenden en belangenorganisaties met ons meegedacht of er zwaarwegende bezwaren zijn voor woningbouw op deze locatie. Naast reacties van mensen die juist op deze plek kansen zien voor woningen voor jongeren/starters, waren er ook zorgen over de verwachte verkeerstoename, parkeerdrukte in de wijk en het verlies van groen. Alhoewel het college van burgemeester en wethouders deze zorgen serieus neemt, ziet zij voldoende mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen als daar eventueel woningen gebouwd zouden worden. In de Nota van Beantwoording Participatietraject leest u hier meer over. Deze nota kunt u hieronder downloaden. 

De locatie blijft een potentiële locatie voor woningbouw 

De behoefte aan huurwoningen en koopwoningen blijft onverminderd hoog. Zo blijven veel jongeren uit onze gemeente noodgedwongen bij hun ouders wonen omdat er voor hen geen betaalbare koopwoningen zijn. Het honden losloopgebied in Hoogwoud blijft daarom een potentiële locatie voor woningbouw.

11 december 2023: Terugkoppeling van het participatietraject

Op donderdag 11 december organiseerden we een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis van Opmeer. Tijdens deze bijeenkomst hebben we de resultaten van het participatietraject gepresenteerd. Bijna 600 inwoners hebben de online enquête ingevuld. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met de omwonenden en andere belanghebbenden. De presentatie en de resultaten van de online enquête kunt u hieronder downloaden. 

November 2023 – inwoners denken mee

Van 8 tot en met 22 november hebben inwoners en belanghebbenden in een online enquête hun mening gegeven over deze locatie. Zij konden hun mening geven over het groen, het verkeer, duurzaamheid en de doelgroepkeuze. Voor de omwonenden van deze locatie hebben we een bijeenkomst georganiseerd om met hen in gesprek te gaan. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met belanghebbenden, zoals de dorpsraden en verenigingen en organisatoren van evenementen.