Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen. Heeft u een idee, plan of initiatief dat zorgt voor een verandering in de leefomgeving? Dan is het handig om vooraf met uw buren (en andere belanghebbenden) in gesprek te gaan over uw plannen. Neem de reacties vanuit uw gesprek(ken) op in uw vergunningsaanvraag. De vergunningsaanvraag of melding verloopt via Omgevingswet.overheid.nl. Het omgevingsloket is gevuld met alle informatie over de leefomgeving in alle provincies.

Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Wat kost het?

De kosten van de leges verschillen per aanvraag. Maar de kosten voor een complete aanvraag omgevingsvergunning zijn lager dan wanneer u de aanvraag niet volledig in één keer aanlevert, met de benodigde stukken (tekeningen, berekeningen en dergelijke). > Lees meer bij: 'Wat moet ik meenemen?'

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Check op Omgevingsloket online(externe link) of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket online. Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren.
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.
 • Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat heb ik nodig?

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100)
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Tekenwerk moet wel goed en duidelijk te beoordelen zijn, bij voorkeur door architect of tekenbureau en niet schetsmatig.

Indieningsvereisten bij reguliere procedure voor nieuwbouw

 • Tekening van de nieuwbouw (gevels, doorsnede, plattegronden, situatie en kleur- materiaalstaat)
 • EPC berekening inclusief de Bouwbesluittoets
 • MPG berekening
 • Details
 • Bouwveiligheidsplan (bij nieuwbouw waar veiligheidsrisico’s zijn voor omstanders)
 • Onderbouwing opgegeven bouwsom
 • Melding activiteitenbesluit (bij bedrijven)

Indieningsvereisten bij reguliere procedure voor verbouw

 • Tekening van de verbouw met daarop bestaande en nieuwe situatie (plattegrond, gevels, doorsnede, situatie en kleur- en materiaalstaat)
 • Bouwbesluit-toets (daglicht en ventilatieberekening)
 • Details
 • Bouwveiligheidsplan (bij verbouw waar veiligheidsrisico’s zijn voor omstanders)
 • Onderbouwing opgegeven bouwsom
 • Melding activiteitenbesluit (bij bedrijven)

Rekening houden met archeologie bij bouwplannen

Regionale samenwerking op het gebied van archeologie met Archeologie West-Friesland.

Het doel van de overheid is archeologische waarden beschermen. De voorkeur gaat hierbij uit naar archeologie onaangetast in de bodem bewaren. Dit is echter niet altijd mogelijk, waardoor het noodzakelijk kan zijn de archeologische waarden te onderzoeken. Houdt u er daarom rekening mee dat u bij bouwplannen te maken kunt krijgen met archeologie. Volgens de wet geldt het principe ‘de verstoorder betaalt’. Dit betekent dat degene die een huis wil bouwen of op een andere manier de bodem gaat verstoren, de kosten voor het archeologisch onderzoek moet betalen.

Heeft uw plan volgens het bestemmingsplan van de gemeente een dubbelbestemming ‘archeologie’? Dan worden bij bouwplannen de volgende stappen genomen:

 • De gemeente vraagt een archeologische quickscan aan bij Archeologie West-Friesland.
 • De quickscan geeft aan wat binnen het plan te verwachten valt qua archeologie en of verder onderzoek noodzakelijk is.
 • In sommige gevallen is het raadzaam om het bouwplan aan te passen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een archeologie-vriendelijk funderingsplan. Hier kan de gemeente of Archeologie West-Friesland u over adviseren.
 • Neem bij bouwplannen tijdig contact op met de gemeente, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

De eerste stap in het proces, de archeologische quickscan, is een service van de gemeente waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u van ons bericht. De gemeente kan deze periode met 6 weken verlengen. Soms hebben wij advies en instemming van een andere organisatie (bevoegd gezag) nodig. Dan komen er nog 4 weken bij.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? 
Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Aanvullende informatie

Geen nieuwe woningen met gasaansluiting meer na 1 juli 2018

Op 1 juli 2018 is in heel Nederland een nieuwe wet ingegaan, waarmee het vanaf die datum niet meer toegestaan is om een nieuwe woning te bouwen met een gasaansluiting. Dit geldt ook voor kleinere bedrijven (kleinverbruikers). De wet is ingevoerd om de stap te maken naar een volledig aardgasvrij Nederland in 2050.

Deze wet komt er in de praktijk op neer dat er geen omgevingsvergunningen meer verleend mogen worden voor nieuwbouwwoningen of kleinere bedrijven met een gasaansluiting. In plaats van een gasaansluiting moet er dus een andere manier gevonden worden om de woning te verwarmen, te koken en te zorgen voor warm water om bijvoorbeeld te douchen. Denk hierbij aan een warmtepomp, zonneboiler of een andere vorm van duurzame energie.

Huisnummer aanvragen of veranderen

Gaat u (ver)bouwen en heeft u nog geen omgevingsvergunning aangevraagd? Doe dan eerst een vergunningscheck op Omgevingsloket.nl(externe link) om te controleren of u die nodig heeft.

U kunt dan een omgevingsvergunning aanvragen. Als de gemeente u de vergunning geeft, krijgt u automatisch een nieuw huisnummer.

Als u geen omgevingsvergunning nodig heeft, vraag dan hier een huisnummer aan.

Vraag direct huisnummer aan

Vergeet niet de benodigde documenten mee te sturen. Hierna onderzoekt de gemeente uw aanvraag.

Indien uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een huisnummer. De gemeente geeft dit huisnummer door aan alle officiële organisaties zoals de Belastingdienst. Geef zelf uw nieuwe huisnummer door aan andere instanties die uw adres moeten weten.

Voorwaarden

U krijgt alleen een nieuw huisnummer bij een 'zelfstandig verblijfsobject'. Dit is bijvoorbeeld een huis, appartement of bedrijfsruimte. Zo'n woning of ruimte moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde toegang zoals een portiek, galerij of trappenhuis.
 • Een eigen voor- of achterdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen.
 • Kan als zelfstandige woning of bedrijfsruimte worden verkocht of verhuurd.
 • Eigen voorzieningen zoals een badkamer, toilet en keuken waaruit blijkt dat de woning of bedrijfsruime zelfstandig is.

Heeft u gevonden wat u zocht?