Participatieonderzoek voor mogelijke woningbouw nabij sport- en recreatieterrein De Weijver

Voor veel mensen in Opmeer die een woning nodig hebben, is het moeilijk om een goed huis te vinden en een bestaan op te bouwen. Vanwege een tekort aan woningen zijn ook in de gemeente Opmeer de wachttijden voor een huurwoning lang en zijn er weinig betaalbare koopwoningen. De gemeente wil daarom het tekort aan betaalbare koopwoningen terugdringen en de wachttijden voor een sociale huurwoning verkleinen. Het terrein op de hoek Pade/ingang sport- en recreatieterrein De Weijver in Hoogwoud biedt kansen voor de bouw van ongeveer 58 woningen. Omdat de gemeente Opmeer de grond daar in eigendom heeft, kan op deze plek snel en voordelig gebouwd worden.

Voor wie zijn de woningen bestemd?

De woningen zijn bestemd voor starters/jongeren uit Opmeer en een mix van aandachtsgroepen, waaronder inwoners uit Opmeer die met spoed een woning nodig hebben, maar ook statushouders en arbeidsmigranten die zich permanent in onze gemeente willen vestigen.

Hoe ziet het traject eruit?

November 2023 – inwoners denken mee

Van 8 tot en met 22 november kunnen inwoners en belanghebbenden in een online enquête(externe link) hun mening te geven over deze locatie. Zij kunnen hun mening geven over het groen, het verkeer, duurzaamheid en de doelgroepkeuze. Met de omwonenden van deze locatie gaan we graag in gesprek om hun mening te horen. We organiseren speciaal voor hen een bijeenkomst. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met belanghebbenden, zoals de dorpsraden en verenigingen en organisatoren van evenementen.

December 2023 – terugkoppeling van meningen van inwoners en belanghebbenden

Op 11 december organiseren we een openbare bijeenkomst in het gemeentehuis van Opmeer. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten van de online enquête, de gesprekken met de belanghebbenden gepresenteerd. Ook wordt ingegaan op de vervolgstappen. De inwoners en belanghebbenden zijn hierbij van harte welkom.