Donderdag 21 september verzamelden grondeigenaren en projectontwikkelaars uit Westfriesland zich in Het Postkantoor in Bovenkarspel. Zij hoorden daar welke voorwaarden er verbonden zijn aan de aanleg van een zonnepark of windmolen in de regio. Belangrijkste boodschap: heb je plannen, neem dan eerst contact op met de gemeente.

Beleidskader

Aanleiding voor deze goedbezochte informatiebijeenkomst was de recente vaststelling van het beleidskader wind- en zonne-energie in Westfriesland door zes van de zeven Westfriese gemeenten (met uitzondering van Koggenland). Dit kader in combinatie met het provinciale beleid maakt nu in principe duidelijk wat waar kan aan duurzame energie opwek in de Westfriese ‘zoekgebieden’. Dit zijn de plekken die in de Regionale Energiestrategie hiervoor aangewezen zijn.

Landschap in tact houden

Dat is best nog een puzzel, blijkt uit de toelichting van de sprekers. Voor verschillende landschappen in Westfriesland gelden verschillende regels. Daarnaast heb je onder andere rekening te houden met het Natuurnetwerk Nederland en de weidevogelleefgebieden in de provincie. Maar wat we hiermee beogen is dat het typische Westfriese landschap zoveel mogelijk behouden blijft.

Omgeving betrekken

Toch is er nog van alles mogelijk in de regionale zoekgebieden voor initiatiefnemers van een zon- of windproject. Belangrijk onderdeel van dat plan is een voorstel hoe je de omgeving betrekt bij een project. De omgeving moet mee kunnen denken over de ruimtelijke inpassing van een zonnepark of windmolen én profiteren van de opbrengsten ervan.

Alles op een rij zetten

Na de presentaties was er ruimte voor vragen. Van: hoe hoog mogen zonnepanelen uitsteken boven het maaiveld? Tot: hoe kan het stroomnet het extra duurzame energie-aanbod verwerken? Niet alle vragen kunnen direct beantwoord worden. Vandaar ook de oproep om contact op te nemen met de gemeente. Samen kunnen we alles op een rij zetten en kijken wat er mogelijk is.

Heb je al plannen?

Ook dan is het verstandig om die te bespreken met de gemeente. Zo weet je zeker of je op de juiste weg zit. Voor de gemeente Opmeer is de contactpersoon Mick Dordregter. Hij is te bereiken via e-mail: gemeente@opmeer.nl.