Wat is het?

Bij uw 1e kind kunt u de achternaam zelf kiezen. U kunt uw kind uw eigen achternaam geven of die van uw partner. Vanaf 1 januari 2024 is het ook mogelijk om uw kind de achternamen van u allebei te geven. Alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dan automatisch dezelfde achternaam als uw 1e kind.

Voor de geboorte of bij de geboorteaangifte legt u de achternaam vast bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Als u geen achternaam kiest of die niet op tijd bij de gemeente vastlegt, bepaalt de wet welke achternaam uw kind krijgt. Welke naam dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bekijk hieronder welke situatie voor u geldt.

Man en vrouw, getrouwd of geregistreerd partnerschap

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt, moet u dat voor of tijdens de geboorteaangifte samen laten vastleggen bij de gemeente.

Twee vrouwen, getrouwd of geregistreerd partnerschap

 • Als de moeder zwanger is van een onbekende donor, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Dit kan alleen als de duomoeder automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Daarvoor is een ouderschapsverklaring(externe link) nodig. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de geboortemoeder krijgt, moet u dit samen laten vastleggen bij de gemeente.
 • Als de moeder zwanger is van een bekende donor en de duomoeder uw kind erkent, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de duomoeder krijgt, moet u dit samen laten vastleggen bij de gemeente.

Ouders die niet getrouwd zijn en geen geregistreerde partners

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de vader of van de duomoeder krijgt, moet de vader of de duomoeder uw kind erkennen. Bij de erkenning(externe link) kiest u dan samen de achternaam.

Gezin van twee mannen

Op het moment van de geboorte van een kind, is er altijd een moeder. Het moederschap kan alleen eindigen door adoptie. Bij adoptie kunt u de achternaam van uw 1e kind kiezen. Dit gebeurt bij de rechter. Volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dezelfde achternaam.

Dubbele achternaam kind kiezen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 kunt u een dubbele achternaam kiezen voor uw kind. Voorwaarde is dat uw kind vanaf de geboorte of erkenning de Nederlandse nationaliteit heeft. U kunt kiezen voor de achternaam van de moeder of die van de andere ouder of voor een combinatie van deze 2 achternamen.

Het is dan ook mogelijk om te kiezen voor een geslachtsnaam volgens een ander recht. Dat kan alleen als het kind naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit heeft.

Buitenlandse nationaliteit

 • Heeft uw kind geen Nederlandse nationaliteit, maar wel 1 of meer buitenlandse nationaliteiten? Dan bepalen de buitenlandse regels de mogelijkheden voor de achternaamkeuze.
 • Heeft uw kind meer buitenlandse nationaliteiten? 
  Dan mag u kiezen welke buitenlandse regels de achternaamkeuze bepalen.

Neem voor meer informatie over de keuzemogelijkheden contact op met de overheid van de nationaliteit(en) van uw kind. Elk land heeft zijn eigen regels over de keuze van een achternaam. Nederland erkent deze regels meestal wel.

Nu zwanger van uw eerste kind

Bent u zwanger in 2023 en wordt uw kind (misschien) in 2024 geboren? En wilt u het liefst een dubbele achternaam voor uw kind? Dan kunt u tot het einde van 2023 2 achternamen kiezen: een dubbele naam als uw kind in 2024 wordt geboren en een enkele naam bij geboorte in 2023.

Hoe werkt het?

Bij de erkenning kunt u dan kiezen voor de achternaam van de ene of de andere ouder en tegelijk kunt u ook kiezen voor een dubbele achternaam. Beide keuzes leggen we dan vast. U maakt hiervoor een afspraak bij Burgerzaken.

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap en verwacht u uw eerste kind? Ook dan kunt u al langskomen en een dubbele achternaam voor uw kind vastleggen.

Uw kind geboren in 2024

Wordt het kind in 2024 geboren? Dan krijgt het de door u gekozen dubbele achternaam.

Uw kind al erkend

Hebt u uw ongeboren kind al erkend in 2023 en kon u toen nog niet kiezen voor de dubbele achternaam? U kunt bij de aangifte van geboorte in 2024 dan ook kiezen voor de dubbele achternaam. Beide ouders komen dan mee naar de aangifte.

Overgangsregeling al geboren kinderen

Is uw oudste kind geboren op of na 1 januari 2016? En wilt u dat uw kind een combinatie van de achternamen van beide ouders als achternaam krijgt? Van 1 januari tot en met 31 december 2024 geldt ook een tijdelijke regeling.

Voor een achternaam volgens ander recht is geen overgangsregeling. Als u kiest voor een dubbele achternaam dan betaalt u hier kosten voor. 

Kosten

 • Dubbele achternaam:
  • het eerste kind: € 75
  • elk volgend kind: € 50

Hoe werkt het?

Om de dubbele achternaam voor uw kinderen vast te leggen komt u samen naar Burgerzaken. Dit gaat op afspraak. Veel ouders willen waarschijnlijk de dubbele achternaam voor hun kinderen. Belangrijk is dat u de keuze in 2024 vastlegt bij de gemeente. Daarna kan het niet meer. 

Nieuw identiteitsbewijs voor uw kind aanvragen

Verandert u de achternaam van uw kind en heeft het een eigen identiteitsbewijs? Dan vraagt u deze opnieuw aan. Dit betaalt u zelf. 

Meer informatie 

Zie Rijksoverheid.nl voor meer informatie over de dubbele achternaam(externe link).

Wat moet ik doen?

U en uw partner gaan samen naar de gemeente om de achternaam van uw kind vast te laten leggen.

Let op! Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het beste al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.

Voor het maken van een afspraak, belt u met 0226 - 363 333.

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • geldig identiteitsbewijs van uw partner

Hoelang duurt het?

De gemeente legt de achternaam van uw kind direct vast.

Heeft u gevonden wat u zocht?