Wat is het?

De afvalstoffenheffing is een bijdrage voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. Het tarief is voor elke woning gelijk, of u nu veel, weinig of zelfs geen afval aanbiedt. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft. Wel is er verschil in tarief tussen een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden.

De gemeente Opmeer heeft het ophalen van de afvalstoffen uitbesteed aan het HVC. Het HVC brengt hiervoor kosten in rekening, die de gemeente aan u doorberekend.

Wat moet ik doen?

Wijzigt uw huishouden?

Wordt uw huishouden groter of kleiner door bijvoorbeeld een verhuizing? Dan hoeft u niets te doen. De gemeente houdt bij of voor u een ander tarief van toepassing is. U krijgt dan vanzelf bericht.

Verhuist u naar een andere woning?

Als u binnen de gemeente Opmeer verhuist, dan heeft dat geen gevolgen voor de opgelegde aanslag afvalstoffenheffing. Verhuist u naar een andere gemeente, dan betaalt u tot en met de maand waarin u verhuist.

Bezwaar

Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift.

Wat kost het?

De tarieven voor de afvalstoffenheffing bedragen voor een eenpersoons-huishouden € 334,80 en voor een meerpersoonshuishouden € 455,50.

Voor een extra restafval (grijze) container betaalt u € 138,60.

Heeft u gevonden wat u zocht?