Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen.

Onderhandse volmacht

Houdt u bij een onderhandse volmacht rekening met het volgende:

 • U moet het volmachtbewijs invullen. Dit staat op de achterzijde van de stempas die u ontvangt bij verkiezingen.
 • Zowel u als de gemachtigde moeten ondertekenen.
 • U moet de stempas samen met een kopie van uw identiteitsbewijs (maximaal 5 jaar verlopen op de dag van de verkiezingen) overdragen aan de gemachtigde.
 • Een onderhandse volmacht kunt u tot op de dag van de verkiezingen afgeven.

Schriftelijke volmacht

Houdt u bij een schriftelijke volmacht rekening met het volgende:

 • U moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente waar u woont.
 • De formulieren hiervoor zijn kosteloos verkrijgbaar bij iedere gemeente.
 • U en degene die u machtigt moeten allebei een deel van dit formulier invullen en ondertekenen.
 • De gemachtigde krijgt een volmachtbewijs toegestuurd om namens u te stemmen.
 • Het aanvragen van een vervangende stempas of schriftelijke volmacht is mogelijk tot
  uiterlijk vrijdag 10 maart.

Aan een machtiging zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen.
 • Een gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.
 • Een schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken.
 • Een onderhandse volmacht kan worden ingetrokken. In dat geval moet u de tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u zelf stemmen.

Schriftelijk volmachtbewijs

Een kiezer kan ook schriftelijk een volmacht aanvragen. De kiezer stuurt dan een verzoekschrift naar de gemeente waar zij of hij op de dag van kandidaatstelling woonde. De gemeente heeft hier een formulier voor (model L 8, zie onder Documenten onderaan de pagina). Dit verzoekschrift moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de gemeente zijn ontvangen. Zie Kieswet art. L 8 (externe link)en Kieswet art. L 7(externe link). De kiezer en degene die hij of zij machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. Als de gemeente dit verzoek inwilligt, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij namens de andere kiezer kan stemmen. Zie Kieswet art. L 6 (externe link).

Het aanvragen van een vervangende stempas of schriftelijke volmacht is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 10 maart.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Opmeer, telefoon 0226 – 363 333

Wanneer u iemand machtigt:

 • vult u de achterkant van uw stempas in
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas
 • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Formulieren