Wat is het?

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.

U kunt uw aanslag gemeentelijke belasting automatisch in 9 gelijke maandelijkse termijnen betalen. Vraag daarvoor automatische incasso aan.

DigiD linkAutomatische incasso aanvragen, wijzigen of stop zetten

Wat moet u weten?

  • Automatische incasso houdt in dat u de gemeente machtigt de verschuldigde bedragen automatisch van uw rekening af te schrijven naar de rekening van de gemeente.
  • Er zijn geen extra kosten voor de automatische incasso.
  • U kunt met het formulier de automatische incasso starten, stoppen, of uw rekeningnummer wijzigen.
  • De afschrijving start één maand nadat u de aanslag ontvangt. De volgende negen afschrijvingen vinden plaats aan het einde van iedere volgende maand. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken over tijdige betaling. Het enige waar u op moet letten is dat er voldoende saldo op de rekening is.
  • Als u een machtiging afgeeft blijft deze gewoon doorlopen. Volgend jaar worden uw aanslagen dan weer via automatisch geïncasseerd.
  • U kunt elke automatische afschrijving ongedaan maken.
  • U kunt de machtiging altijd zonder opgaaf van redenen intrekken. De automatische incasso stopt dan direct.

Wat moet ik doen?

Aanvragen, wijzigen of stopzetten

Met onderstaande button kunt u een automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten. 

DigiD linkAutomatische incasso aanvragen, wijzigen of stop zetten

Als het digitaal aanvragen niet lukt, kunt u ook een groene machtigingskaart invullen. Deze kunt u ophalen bij de balie van het gemeentehuis. Wilt u dat we deze opsturen? Dan kunt u contact opnemen via gemeente@opmeer.nl of 0226-363 333

Als u de automatische incasso wilt intrekken, dan kunt u dit ook digitaal doen. Lukt dit niet, dan vult u de rode kaart in. Deze kunt u bij uw eigen bank aanvragen.

Heeft u gevonden wat u zocht?