Wat is het?

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente Bekostiging leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

Wat moet ik doen?

Aanvraag aangepast vervoer

Doelgroepenvervoer Westfriesland in Hoorn (DGV) organiseert het schoolbusvervoer. Voor vragen over het vervoer belt of mailt u met DGV. Team Doelgroepenvervoer is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 16:30 uur op nummer (0229) 25 22 00 en per e-mail: doelgroepenvervoerwf@hoorn.nl. U kunt de aanvraag voor het schoolbusvervoer doen met de knop “direct aanmelden” onder dit stuk.

Aanvraag openbaar vervoer, fiets- of eigen vervoervergoeding

Om voor een openbaar vervoer, fiets- of eigen vervoervergoeding in aanmerking te komen, kunt u het aanvraagformulier digitaal invullen via deze website. Zie knop “direct aanmelden” onder dit stuk. Er wordt geen vergoeding gegeven voor de kosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag is ingediend bij de gemeente. Voor elk nieuw schooljaar is het nodig dat u een aanvraag voor vergoeding indient. De aanvraag dient voor aanvang van het nieuwe schooljaar bij de gemeente binnen te zijn.

U kunt direct uw aanvraag indienen. Voordat u begint, dient u de volgende informatie bij de hand te hebben of digitaal beschikbaar te hebben:

 • Digid van degene die de aanvraag doet.
 • BSN van het te vervoeren kind.
 • IB60 formulier van uw gezamenlijk inkomen in 2021 indien dit ONDER € 28.800,-- is of aanslag IB 2021. Is uw gezamenlijk inkomen hoger, dan heeft u dit formulier niet nodig.
 • Bij een tweede haal- of brengadres: contract naschoolse opvang, gastouderopvang, afspraak in echtscheidingsconvenant ivm co-ouderschap etc.
 • Voor kinderen naar VSO: medische verklaring waarom zij niet zelfstandig kunnen reizen indien alleen aangepast vervoer wordt aangevraagd.

Met dit formulier vraagt u een Bekostiging leerlingenvervoer aan voor fietsvervoer, OV, eigen vervoer (auto) of aangepast vervoer (taxibus). Combinaties zijn mogelijk. Komt u er niet uit, neemt u dan contact op met Caroline Vlaar van de afdeling leerlingenvervoer gemeente Opmeer. Zij is te bereiken op maandag, woensdag of donderdag via 0226 363 333.

Direct aanmelden

Hoe werkt het?

 1. Meestal wijst de directeur van de school u bij de inschrijving bij de school op de vergoedingsregeling.
 2. Bij de gemeente kunt u een schriftelijk verzoek indienen voor vergoeding van kosten. Per schooljaar moet u dat minimaal vier weken voor aanvang van het nieuwe schooljaar doen. U dient voor elk jaar dat u vergoeding wenst een nieuwe aanvraag in te dienen.
 3. De gemeente zal het verzoek toetsen aan de regeling leerlingenvervoer. Binnen 8 weken moet de gemeente een besluit nemen.
 4. U ontvangt van de gemeente een beschikking. In deze beschikking staat vermeld of u aanspraak op vervoer kunt maken en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.
 5. Als u volgens de beschikking recht hebt op vergoeding van openbaar vervoer zal de gemeente aangeven hoe u die kosten bij de gemeente kunt declareren.

Soort school

Voor de vergoeding van het vervoer wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën onderwijs:

 • speciaal basisonderwijs, en scholen gebaseerd op godsdienst of levensbeschouwing
 • (voortgezet) speciaal onderwijs

Eigen bijdrage

Voor het schooljaar 2023-2024 is de hoogte van de eigen bijdrage vastgesteld op € 392,00. 

Aanvullende informatie

Als de school uw kind heeft aangemeld bij Doelgroepenvervoer Westfriesland, www.leerlingenvervoerwestfriesland.nl, kunt u via https://www.opmeer.nl/leerlingenvervoer/ het digitale aanvraagformulier voor een vergoeding van de kosten van het vervoer invullen.

Daarbij voegt u een IB 60-formulier van de Belastingdienst waarop het belastbaar inkomen van beide ouders staat. Dit is niet nodig voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken of indien uw verzamelinkomen in het jaar 2021 boven € 28.800,- is geweest. Het IB 60-formulier kunt u telefonisch aanvragen via de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. U kunt dit formulier ook downloaden via: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring

Heeft u gevonden wat u zocht?