Wat is het?

U kunt bij de gemeente aangeven dat u afvalstoffenheffing en het rioolrecht niet kunt betalen. Dit heet een verzoek tot kwijtschelding.

Om te kijken of u recht heeft op kwijtschelding gaan wij uw betalingscapaciteit bepalen. De betalingscapaciteit is de financiële ruimte die u heeft om de gemeentelijke belastingen te kunnen betalen. Heeft u geen betalingscapaciteit en geen vermogen? Dan wordt uw kwijtscheldingsverzoek waarschijnlijk toegewezen en hoeft u de belastingaanslag niet te betalen.

Samenwerking hoogheemraadschap

De gemeente Opmeer werkt samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Door deze samenwerking geldt uw verzoek om kwijtschelding zowel voor de gemeentelijke- als voor de waterschapbelastingen. U hoeft dus maar bij één instantie kwijtschelding aan te vragen.

Via Mijn HHNK kunt u direct kwijtschelding aanvragen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding? Door het beantwoorden van een aantal proefvragen krijgt u een indicatie of het in uw geval zin heeft om kwijtschelding aan te vragen. Onderstaande stappen helpen u bij het aanvragen van kwijtschelding:

 • ga naar Mijn HHNK
 • log in met uw DigiD
 • ga naar kwijtschelding
 • volg nu de instructies op uw scherm 

Wat moet ik doen?

Als u kwijtschelding aanvraagt of afgelopen jaar kwijtschelding heeft gekregen, controleren wij eerst of u geautomatiseerd kwijtschelding kunt krijgen. Dit kunnen wij doen aan de hand van uw burgerservicenummer. Geef bij uw verzoek om kwijtschelding, via mail of brief, dus ook altijd uw burgerservicenummer door.

Kwijtschelding aanvragen

Als u twijfelt of u recht heeft op kwijtschelding kunt u op basis van de volgende vragen zelf beoordelen of er een mogelijkheid is voor kwijtschelding.

Om u een beetje op weg te helpen:Als het antwoord op alle onderstaande vragen NEE is, komt u misschien in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding.

 1. Heeft u de aanslag al langer dan drie maanden geleden betaald?
 2. Heeft u of uw partner een bedrijf of oefent u of uw partner een zelfstandig beroep uit?
 3. Heeft u of uw partner een voertuig op naam staan dat meer waard is dan € 2.269,-?
 4. Staan er meerdere voertuigen op naam van u en/of uw partner?
 5. Heeft uw partner een eigen huis, bedrijfspand of onbebouwde grond

U kunt bij de gemeente belasting kwijtschelding aanvragen voor:

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolrecht

Toekenning

Om kwijtschelding te krijgen gaan wij uw betalingscapaciteit bepalen. De betalingscapaciteit is de financiële ruimte die u heeft om de gemeentelijke belastingen te kunnen betalen. Heeft u geen betalingscapaciteit en geen vermogen? Dan wordt uw kwijtscheldingsverzoek waarschijnlijk toegewezen en hoeft u de belastingaanslag niet te betalen.

Kwijtschelding aanvragen over voorgaande jaren

Als u kwijtschelding wilt aanvragen voor aanslagen gemeentebelasting die niet in het huidige kalenderjaar zijn opgelegd, dan moet u een kwijtscheldingsformulier aanvragen. Het is niet mogelijk om uw kwijtscheldingsverzoek voor deze aanslagen geautomatiseerd te toetsen.

Formulier invullen

Vul per belastingjaar alle vragen in. Bij de meeste onderdelen wordt gevraagd om kopieën van bewijsstukken, bijvoorbeeld van een uitkeringsspecificatie. Voeg altijd een kopie bij van het jaar of de jaren waarvoor u kwijtschelding aanvraagt. Naast de gegevens van het jaar waarin de aanslag is opgelegd, moeten ook altijd de meest recente gegevens worden bijgevoegd. Vergeet niet het kwijtscheldingsformulier te ondertekenen.

Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan.

Hoe werkt het?

let op: Als u betaalt via automatische incasso, dan wordt de betaling van de termijnbedragen NIET automatisch stopgezet wanneer de kwijtschelding wordt aangevraagd. Wanneer uw kwijtscheldingsverzoek wordt toegewezen wordt het volledige bedrag teruggestort.

Uitspraak kwijtschelding

Nadat we uw verzoek hebben beoordeeld, sturen we u een brief waarin staat of u recht heeft op kwijtschelding. Deze brief heet een beschikking.

Aanvullende informatie

Soms hebben we extra informatie nodig om uw verzoek te kunnen beoordelen, die informatie vragen we dan aan u. Let op: als u niet op ons verzoek reageert, kan uw verzoek niet beoordeeld worden en moeten wij uw kwijtscheldingsverzoek afwijzen. Dit betekent ook dat het uitstel van betaling komt te vervallen en u de aanslag moet betalen.

Afwijzing en gedeeltelijke toekenning

Heeft u vermogen en/of (gedeeltelijke) betalingscapaciteit? Dan wordt uw kwijtscheldingsverzoek afgewezen of gedeeltelijk afgewezen. U krijgt een brief met de reden van (gedeeltelijke) afwijzing. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u dit per brief aangeven, dit heet een beroepschrift.

Administratief beroep kwijtschelding

Bent u het niet eens met de uitspraak over uw kwijtschelding, dan kunt u dit in een brief aan bij ons aangeven, dit heet een beroepschrift indienen.

Waar moet een beroepschrift aan voldoen, wat staat daarin?

 • U moet binnen 10 dagen na de datum die op onze uitspraakbrief staat een beroepschrift indienen.
 • In uw brief legt u uit waarom u het niet eens bent met de uitspraak. In die brief moet in ieder geval staan:
  • uw naam, adres en burgerservicenummer
  • de aanslagnummers van de aanslagen waarvoor uw kwijtscheldingsverzoek is afgewezen
  • ondertekening met plaats, datum en handtekening
  • de redenen waarom u het niet eens bent met de uitspraak
  • kopieën van brieven en papieren die de redenen bewijzen

U kunt uw brief sturen naar:

Het college van Burgemeester en wethouders
Postbus 199
1715 ZK Spanbroek

Let op; uw beroepschrift wordt niet doorgestuurd naar het Hoogheemraadschap en de gemeente ontvangt ook geen beroepschriften die u naar het hoogheemraadschap heeft gestuurd. U moet dus bij elke instantie afzonderlijk een brief sturen.

Uitstel van betaling

Tijdens de behandeling van uw beroepschrift wordt hoeft u de belasting niet te betalen. Als u een betalingsregeling via automatische incasso heeft, dan wordt de invordering van de termijnbedragen NIET stopgezet.

Wat heb ik nodig?

 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw vermogen
 • bewijzen van uw schulden

Online formulieren

Via Mijn HHNK kunt u direct kwijtschelding aanvragen. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding? Door het beantwoorden van een aantal proefvragen krijgt u een indicatie of het in uw geval zin heeft om kwijtschelding aan te vragen.Onderstaande stappen helpen u bij het aanvragen van kwijtschelding:

 • ga naar Mijn HHNK
 • log in met uw DigiD
 • ga naar kwijtschelding
 • volg nu de instructies op uw scherm

Extra informatie

Het is mogelijk dat u automatisch kwijtschelding krijgt van uw gemeentelijke belastingen. Informeer bij de gemeente of u hier voor in aanmerking komt. Zolang uw inkomen niet verandert, hoeft u dan in de jaren erna geen belasting te betalen. En u hoeft niet ieder jaar opnieuw een aanvraag voor kwijtschelding te doen.

Als u tijdelijk onvoldoende geld heeft en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, kunt u met de gemeente bekijken of een betalingsregeling mogelijk is.

Heeft u gevonden wat u zocht?