Wat is het?

Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken op het gemeentehuis of via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

Wat moet ik doen?

Alle bestemmingsplannen die na 1 januari 2010 door de raad zijn vastgesteld, zijn te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link), oudere plannen kunt u inzien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen met 0226-363333 of mail naar gemeente@opmeer.nl

Hoe werkt het?

Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Mag er worden gebouwd of verbouwd?
  • Mogen bedrijven zich hier vestigen?
  • Hoe mag een stuk grond worden gebruikt?
  • Mogen er wegen worden aangelegd?

Extra informatie

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • 1 of meer kaarten van het plan. Dit wordt een verbeelding of plankaart genoemd. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen
  • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden
  • een toelichting waarin het bestemmingsplan wordt uitgelegd en waarom voor die regels is gekozen

Heeft u gevonden wat u zocht?