Wat is het?


Wilt u 1 of meer bomen kappen, grote struiken verplanten of flink snoeien?
Doe dan de Vergunningcheck op het Omgevingsloket(externe link). Daar staan alle regels over uw kapactiviteiten overzichtelijk bij elkaar.
Vanuit deze check kunt u eenvoudig de aanvraag gaan doen. Gebruik hiervoor DigiD of eHerkenning.

De gemeente Opmeer werkt met een bomenlijst, hierop vindt u de bomen waarvoor u een kapvergunning/omgevingsvergunning nodig heeft, als u de boom wilt kappen. U vindt de lijst onder het kopje documenten.

Als blijkt dat u geen vergunning nodig heeft, dan mag gekapt worden. U moet hierbij wel rekening houden met Flora- en faunawet. Zo mag er bijvoorbeeld niet gekapt worden in het broedseizoen van half maart tot en met half juli. Er mag ook niet gekapt worden als er nesten aanwezig zijn. Voor meer informatie over de Flora- en faunawet kijkt u op www.minlnv.nl(externe link).

Als u een kapvergunning aanvraagt, dan kunnen anderen hier bezwaar tegen indienen.

Wat moet ik doen?

Wilt u een vergunning aanvragen?
Dan moet u eigenaar zijn van de grond waar de boom op staat.
 

Heeft u buren?
Overleg dan eerst of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 

Heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen? Geef dan aan:

 • om wat voor soort boom het gaat
 • waar de boom staat
 • de diameter in centimeters, gemeten op 1.30 meter vanaf het maaiveld
 • of het om 1of meer bomen gaat
 • hoe u het kappen aan wilt pakken
 • waarom u de boom wilt kappen
 • of u gaat herplanten


Is de boom ziek? 
Voeg dan een verklaring van een boomdeskundige toe.

Hoe werkt het?

 • U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
 • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

 • de hoge leeftijd van de houtopstand
 • de verschijningsvorm van de houtopstand
 • de cultuur- en/of natuurhistorische waarde van de houtopstand
 • de ecologische en/of natuurwaarde van de houtopstand
 • de dendrologische waarde/zeldzaamheid van de houtopstand
 • de waardevolle beplantingsvorm en/of structuur van de houtopstand
 • de beeldbepalende waarde van de houtopstand

Wat kost het?

€ 82,60 voor aanvraag omgevingsvergunning/ontheffing ten behoeve van kappen.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Het kan voorkomen dat er nog 4 weken bijkomen als de gemeente advies en/of toestemming nodig heeft van een ander bevoegd gezag.
 

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente andere zaken belangrijker vindt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • het behoud van natuur
 • cultuurgeschiedenis
 • het landschap
 • stads- of dorpsbeeld

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente?
Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Heeft u gevonden wat u zocht?