Kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder krijgen de mogelijkheid om per brief te stemmen. Hiervoor stelt de gemeente een afgiftepunt in waar deze kiezers vanaf woensdag 10 maart elke werkdag hun brief kunnen afgeven van 9.00-17.00 uur (en op woensdag 17 maart van 7.30-21.00 uur). Ook kunt u uw briefstem per post versturen naar de gemeente. Het afgiftepunt van de gemeente Opmeer is: gemeentehuis Opmeer, Klaproos 1, 1716 VS Opmeer.

Stempluspas en briefstembiljet

In de laatste week van februari hebben de 70-plus kiezers een stempluspas ontvangen. Behoort u tot die categorie kiezers dan ontvangt u ongeveer een week later een envelop met een briefstembiljet, een handleiding en een retourenvelop om de briefstem op te kunnen sturen. U maakt zelf de keuze of u al dan niet per brief gaat stemmen.

Briefstem opsturen

Als u per brief gaat stemmen, kunt u in de meegestuurde handleiding lezen hoe dat in zijn werk gaat. Vervolgens stuurt u uw briefstem, samen met uw ondertekende stempluspas terug in de meegeleverde retourenveloppe. U kunt uw briefstem uiterlijk vrijdag 12 maart - vóór de laatste lichting van de brievenbus - opsturen. Daarna kunt u een briefstem alleen nog bij het afgiftepunt inleveren.

Afgiftepunt briefstem

Een briefstem kunt u afgeven bij het gemeentehuis, Klaproos 1 in Opmeer. Het afgiftepunt is geopend op woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 12, maandag 15 én dinsdag 16 maart van 9.00-17.00 uur. Op woensdag 17 maart is het afgiftepunt geopend van 7.30-21.00 uur.

Persoonlijk uw stem uitbrengen

Wilt u uw stem toch liever persoonlijk uitbrengen, ga dan u met uw stempluspas én een identiteitsbewijs (op 17 maart maximaal 5 jaar verlopen) naar één van de stembureaus. U kunt uw stem ook persoonlijk uitbrengen op 15 en 16 maart 2021 bij het stemlokaal in het gemeentehuis (early voting) en op 17 maart 2021 bij een stemlokaal bij u in de buurt (kijk daarvoor op www.opmeer.nl/stemlokalen ). Op deze dagen kunt u in dit stembureau uw stem uitbrengen van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Stempluspas of briefstem kwijt?

Heeft u uw stem(plus)pas niet ontvangen? Bent u deze kwijt? Of is de stem(plus)pas beschadigd? Vraag dan zo snel mogelijk, met een geldig identiteitsbewijs, een vervangende stem(plus)pas aan bij de gemeente. Het verzoek om een vervangende stem(plus)pas moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 voor 17.00 uur ontvangen zijn door de gemeente. Bent u het briefstembiljet kwijt? Of mist u een van de enveloppen die u nodig hebt voor het versturen van uw briefstem? Dan kunt u een nieuwe ophalen van 10 t/m 12 maart en van 15 t/m 17 maart. Dit kan bij de receptie van het gemeentehuis.

Meer weten?

Op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2021/02/01/briefstemmen-voor-70-plussers kunt u een video bekijken hoe briefstemmen werkt.