Wilt u wel uw stem uitbrengen maar niet naar het stemlokaal komen of iemand een volmacht geven? Dan kunt u stemmen per brief. 

Kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder krijgen de mogelijkheid om per brief te stemmen. Hiervoor stelt de gemeente een afgiftepunt in waar deze kiezers vanaf woensdag 10 maart elke werkdag hun brief kunnen afgeven van 9.00-17.00 uur (en op woensdag 17 maart van 7.30-21.00 uur), ook kunt uw briefstem per post versturen naar de gemeente.

Stemmen per brief geeft kiezers de mogelijkheid om zelf hun stem uit te brengen zonder naar het stemlokaal te moeten gaan of een andere kiezer een volmacht te geven. Deze kiezers kunnen de briefstem afgeven op door de gemeente aangewezen locaties of per post versturen naar het briefstembureau in hun gemeente. Uiteraard komt er voor de kiezers die per brief kunnen gaan stemmen een gerichte voorlichtingscampagne.