Commissie Naamgeving Openbare Ruimten

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimten adviseert het college van burgemeester en wethouders:

 • bij het kiezen van een onderwerp voor straatnamen bij stadsuitbreiding of het bouwen van nieuwe wijken (een onderwerp voor straatnamen is bijvoorbeeld: vogels, dichters of rivieren)
 • bij het kiezen van nieuwe straatnamen binnen een aanwezig onderwerp
 • over het veranderen en/of het laten vervallen van bestaande (straat)namen

Hebt u een idee voor een nieuwe straatnaam?

Hebt u een voorstel voor een nieuwe straatnaam? Geef dit dan door via e-mail bag@opmeer.nl of bel 0226 363 333. Kijk eerst of de naam al bestaat. U kunt dit opzoeken in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het Kadaster. 

Waar een straatnaam aan moet voldoen

 • Straatnamen hebben altijd een onderwerp (bijvoorbeeld vogels, kruiden en professoren), zodat ze goed te vinden zijn.
 • Straatnamen mogen niet te veel op elkaar lijken. Dat is om verwarring te voorkomen.
 • Een straatnaam moet representatief zijn voor de plek of het vernoemde persoon
 • Een straatnaam moet niet te moeilijk uit te spreken zijn.
 • Als een straatnaam naar een persoon genoemd wordt, dan moet deze persoon van onbesproken gedrag zijn geweest en minstens tien jaar zijn overleden.
 • Het mag geen bestaande straatnaam zijn.

Aanpak commissie straatnaamgeving

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimten komt tot nieuwe straatnamen en onderwerpen in een proces met anderen samen. Iedereen mag meedoen. De commissie bedenkt zelf ideeën voor straatnamen en onderwerpen. Maar ook inwoners, wijkmanagers of projectleiders van nieuwbouwprojecten kunnen met voorstellen komen. Doet u een voorstel? Dan nodigen wij u uit om hier meer over te komen vertellen tijdens een vergadering.

Leden

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimten bestaat uit:

 • de burgemeester die de naamgeving openbare ruimte in zijn of haar portefeuille heeft
 • een afdelingshoofd Ruimte en Ondernemen belast met de ruimtelijke ontwikkeling of een door hem/haar aan te wijzen medewerk(st)er
 • een gemeentelijke BAG-deskundige
 • een communicatieadviseur
 • een beheerder openbare ruimte

De Commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.

Vergaderingen

 • Wilt u bij een vergadering zijn? Meld u dan aan via bag@opmeer.nl. U kunt daar ook vragen wanneer de eerstvolgende vergadering is.
 • Wilt u iets op de agenda laten zetten voor een vergadering? Stuur dan uiterlijk 14 dagen voor de vergadering alle informatie en eventuele papieren naar bag@opmeer.nl.