Indien u twijfelt: altijd 112 (laten) bellen.

In geval van direct gevaar, belt u 112

Bent u bekend bij het Wijkteam, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Wijkteam via 0226 363 333

Buitenkantoortijden kunt u bij crisis contact opnemen onderstaande instanties:

  • Voor jeugd kunt u bellen met de crisisdienst jeugd, 088 777 88 87Meer informatie kunt u vinden op www.crisisdienstjeugdnhn.nl(externe link)
  • Voor volwassenen kunt u terecht bij de Spoed GGZ psychische hulp – neem voor een doorverwijzing contact op met uw huisarts of de huisartsenpost
  • OGGZ Meldpunt vangnet en advies. Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft, maar is er geen acuut gevaar?  Bel dan met 088 010 0521 (van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur)
  • Denkt u aan zelfmoord? Of is er iemand in uw omgeving waarover u zich zorgen maakt? Om te praten belt u met 113. Dit kan ook anoniem.
  • Bij vermoedens van of zorgen rondom huiselijk geweld, belt u met Veilig Thuis, 0800 2000. Veilig Thuis is dag en nacht bereikbaar.

Zij kijken samen met de beller wat er aan de hand is en wat de beller zelf kan doen. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig? Dan komt Veilig Thuis in actie.

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor als je zelf betrokken bent, of iemand uit je omgeving dat is. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, plegers, omstanders als professionals. Meer informatie kunt u vinden op de website www.veiligthuis.nl(externe link). U mag ook altijd (eerst) contact opnemen met het Wijkteam.

  • Vragen rondom veiligheid in de wijk? Bel met de wijkagent 0900 – 8844
  • Voor een luisterend oor en een goed gesprek per telefoon, 24/7 kunt u contact opnemen met de luisterlijn 088 0767 000. Meer informatie kunt u vinden op www.deluisterlijn.nl(externe link)
  • Burenoverlast, overlast van drugs of alcohol of jeugd- en jongerenoverlast? Neem dan contact op met het Meldpunt Overlast, telefoon 0226 – 360 231.

Heeft u gevonden wat u zocht?