De gemeente is verantwoordelijk voor dyslexiezorg.

De diagnostiek en behandeling van EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) wordt door de gemeente vergoed voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Voor het aanvragen van een dyslexie onderzoek vragen we van school het aanmeldformulier, de toestemmingsverklaring van ouders en het leerlingdossier (zie Downloads) in te vullen en deze te mailen naar de dyslexie-instelling.

De dyslexie-instelling voert in opdracht van de gemeente de screening uit voor EED en adviseert de gemeente over het wel of niet afgeven van een positieve beschikking. Er zijn 6 aanbieders gecontracteerd door de gemeente Opmeer :

  • Eges
  • Stichting OBD Noordwest
  • Opdidakt B.V.
  • Praktijk Glaudé
  • Regionaal instituut voor Dyslexie
  • Zien in de klas B.V.