Een andere kiezer voor u laten stemmen

Als u zelf niet kunt stemmen voor de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024, dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. 

De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De volmachtstem kan alleen in persoon in het stemlokaal worden uitgebracht, niet door iemand die per brief stemt.

Machtiging via de stempas: onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, kunt u het gedeelte van de stempas gebruiken dat hiervoor is bestemd (de achterzijde). Dit heet een onderhandse volmacht. Let op: dit kan alleen als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen. 

 • U vult de machtiging op de achterzijde van de stempas in;
 • Zowel u als de gemachtigde ondertekenen de machtiging op de stempas;
 • U geeft de stempas samen met (een kopie van) uw identiteitsbewijs aan de gemachtigde;
 • Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn;
 • Een onderhandse volmacht kunt u t/m de dag van de verkiezingen afgeven;
 • Een onderhandse volmacht kan worden ingetrokken. In dat geval moet u de tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u zelf stemmen.

Schriftelijke volmacht

Woont u niet in dezelfde gemeente als degene die u wilt machtigen om uw stem uit te brengen? Dan kunt een schriftelijke volmacht aan te vragen. Hiervoor stuurt u een verzoek naar de burgemeester van de gemeente waar hij op de dag van kandidaatstelling woonde. De formulieren hiervoor zijn kosteloos verkrijgbaar bij iedere gemeente. Let op dat u formulieren ruim van tevoren aanvraagt. Uw ingevulde formulieren moeten uiterlijk drie dagen voor de verkiezingen zijn ontvangen. Dit is maandag 3 juni 2024. 

 • Let op dat u de benodigde formulieren ruim op tijd aanvraagt bij de gemeente;
 • U dient uiterlijk maandag 3 juni 2024 een schriftelijk verzoek in bij de gemeente waar u woont;
 • U en degene die u machtigt moeten allebei een deel van dit formulier invullen en ondertekenen;
 • De gemachtigde krijgt een volmachtbewijs toegestuurd om namens u te stemmen;
 • Deze volmachtstem kan alleen worden uitgebracht door iemand die zelf in een stemlokaal stemt;
 • Een schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken.

Algemene volmacht voor iemand met verstandelijke beperking

Heeft u een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau dus niet. 

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u machtigen om voor hem of haar te stemmen via de stempas of via een schriftelijke machtiging. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan u vragen. Diegene moet de volmacht zelf ondertekenen.

Aan een machtiging zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen;
 • Een gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem op het stembureau uitbrengen.

Heeft u nog vragen?  Neem gerust contact met ons op!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Opmeer, telefoon 0226 – 363 333