Omschrijving

Een evenement is een "verrichting van vermaak" die voor het publiek toegankelijk is. Wilt u een evenement organiseren, zoals een braderie, snuffelmarkt, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op of aan de openbare weg? Dan moet u hiervan melding doen of een vergunning aanvragen bij de gemeente. Bij kleine evenementen kunt u volstaan met een melding.
 

Wat is het?

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Melding klein evenement

Wanneer uw evenement aan alle onderstaande voorwaarden voldoet, hoeft u alleen een melding te doen.
Onder een klein evenement wordt verstaan; een eendaags evenement waarbij wordt voldaan aan alle onderstaande voorwaarden:

 • het aantal gelijktijdig aanwezigen bedraagt niet meer dan 250 personen;
 • het evenement wordt op één locatie gehouden;
 • het evenement vindt plaats op zondag tot en met donderdag tussen 07:00 uur en 23:00 uur, vrijdag en zaterdag tussen 07:00 uur en 24:00 uur;
 • naast een tent worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per object, met een maximum van 4 objecten per evenement;
 • het gebruiksoppervlak van een tent is niet groter dan 125 m² en er maximaal 75 personen in de tent aanwezig zijn;
  er is een organisator;
 • behoudens bij op- en afbouw worden bij het evenement geen motorvoertuigen gebruikt;
 • een optocht of een wandel- of fietstocht waarvoor geen wegen worden afgesloten;
 • een open dag of een nieuwjaarsreceptie van een bedrijf of instelling op het eigen bedrijfsperceel.

Klik op onderstaande button om melding in te dienen voor een klein evenement.

Melding maken van klein evenement

Evenementenvergunning

Voldoet het evenement niet aan de voorwaarden voor een klein evenement dan dient u een evenementenvergunning aan te vragen.

 Als u een evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. De aanvraag dient onder andere te voldoen aan de gestelde criteria zoals beschreven staan in artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer 2021(externe link).

 Uw aanvraag voor een evenementenvergunning moet op tijd ingediend worden. Voor een aanvraag voor een regulier evenement geldt een indieningstermijn van 20 weken. Voor een aanvraag voor een aandacht/risico/vechtsportevenement geldt een indieningstermijn van 26 weken. De gemeente heeft tijd nodig om te onderzoeken of uw aanvraag voldoet aan de wet- en regelgeving en deze af te stemmen met politie, brandweer en eventueel met andere organisaties.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een evenementenvergunning worden leges in rekening gebracht.

 • Indien het een regulier evenement betreft bedragen de leges voor de evenementenvergunning € 74,10 excl de samenhangende besluiten.
 • Indien het een aandacht evenement betreft bedragen de leges voor de evenementenvergunning € 143,10 excl de samenhangende besluiten.
 • Indien het een aandacht/risico evenement betreft bedragen de leges voor de evenementenvergunning € 391,50 excl de samenhangende besluiten.
 • Indien het een meerjaren vergunning betreft bedragen de leges voor de evenementenvergunning € 86,50 excl de samenhangende besluiten.
 • Indien het een vechtsportevenement betreft bedragen de leges voor de evenementenvergunning € 418,60 excl de samenhangende besluiten.
 • Het verzetten van een datum van een evenement € 60,25.
 • Wijziging(en) en/of aanvulling(en) van een meerjarige vergunning € 120,50.

U vindt de tarieven ook via de onderstaande link.

Tarieven gemeentelijke belastingen en leges(externe link)

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • een maximum aantal personen
 • een bepaalde begin- en eindtijd
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen
 • geen grote voorwerpen plaatsen

Wat moet ik doen?

Als u voor het eerst een evenementenvergunning aanvraagt, doet u er goed aan om telefonisch contact op te nemen met een medewerker van team APV van de gemeente om uw plannen door te spreken. U kunt hiervoor het algemene telefoonnummer bellen 0226 36 33 33, of mailen naar apv@opmeer.nl.

Na het doorspreken van uw plannen kunt u uw aanvraag online indienen. Als gebruiker dient u met DigiD of eHerkenning in te loggen.

 Let op!

Het is belangrijk om het formulier volledig in te vullen en de gevraagde bijlagen bij te voegen, ook als u al jaren hetzelfde evenement organiseert en hiervoor een vergunning aanvraagt. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Belangrijk!

U kunt het formulier voor het aanvragen van een evenementenvergunning niet tussentijds opslaan. Zorg er daarom voor dat u het onderstaande op orde heeft voordat u begint met het invullen van de aanvraag.

 • Een inlogcode DigiD / eHerkenning;
 • Een gedetailleerde plattegrond met alle informatie van het evenemententerrein en de directe omgeving met een duidelijke legenda (schaal 1:100). Ook eventuele parkeerplaatsen en fietsenstallingen dienen hierop zichtbaar te zijn. Uitleg hierover kunt u vinden in het document ‘indieningsvereisten en uitleg voor tekeningen’;
 • Een programma en/of draaiboek van het evenement;
 • Een veiligheidsplan;
 • Een ontruiming/calamiteitenplan;
 • Indien u gebruik maakt van tijdelijke constructies (zoals podia) dienen er constructietekeningen ingediend te worden;
 • Als u verkeersmaatregelen wilt treffen, een verkeersplan met daarin onder andere een overzicht van de verkeersmaatregelen en een bijbehorende plattegrond waarop de maatregelen duidelijk aangegeven staan;
 • Als er gekampeerd wordt, een gedetailleerde plattegrond van het kampeerterrein met een legenda (schaal 1:100);
 • Als er een tent wordt geplaatst waarin meer dan 50 personen gelijktijdig verblijven, het certificaat brandveiligheid, een gedetailleerde plattegrond van de inrichting van deze tent en een tentenboek;
 • Als u tevens een ontheffing Alcoholwet aanvraagt voor het schenken van alcoholhoudende drank: personalia van de leidinggevenden die tijdens het schenken van alcoholhoudende dranken ter plaatse aanwezig zullen zijn en het SVH- certificaat;
 • Indien u gebruik maakt van een terrein van derden dient u een schriftelijke toestemming van de eigenaar aan te leveren bij de aanvraag (toestemming dient ondertekend te zijn);
 • Als u tijdens uw evenement gebruik maakt van een vastgestelde route, dient u een overzicht van de route in te dienen met hierop aangegeven waar de evenementverkeersregelaars zich opstellen;
 • Als u tijdens het evenement een kansspel organiseert:
  • Een kopie van de statuten van uw organisatie;
  • Bij een loterij: gegevens over het aantal deelnemingsbewijzen, prijs per deelnemingsbewijs, doel van de netto-opbrengst, gegevens over de prijsbepaling en een begroting (een overzicht van de inkomsten en uitgaven die gemoeid zijn met de organisatie van de loterij).

Klik op onderstaande button om een evenementenvergunning aan te vragen.

Aanvragen evenementenvergunnning

Wat moet ik meenemen?

Wilt u in Opmeer een evenement organiseren? Zoals een festival, braderie, feest, kermis of een herdenking? Vraag dan een evenementenvergunning aan.

Hoe lang duurt het?

 • Voor een aanvraag voor een regulier evenement geldt een indieningstermijn van 20 weken.
 • Voor een aanvraag voor een aandacht/risico/vechtsportevenement geldt een indieningstermijn van 26 weken.
 • Een melding ten behoeve van een meldingsplichtig evenement dient uiterlijk 21 werkdagen voorafgaand aan het evenement door de gemeente te zijn ontvangen.
 • De beslistermijn op de aanvraag duurt 3 maanden.

Extra informatie

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Voor bepaalde activiteiten op uw evenement moet u ook andere ontheffingen of vergunningen hebben. Bijvoorbeeld een ontheffing voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank,  kamperen of het stoken van vuur. Het kan dus zijn -afhankelijk van de aard van de activiteiten die u organiseert- dat u meerdere vergunningen en/of ontheffingen ontvangt.

Indien u tijdens uw evenement verkeersregelaars inzet, als bedoeld in de Regeling Verkeersregelaars 2009, dienen de verkeersregelaars een instructie te hebben gevolgd en zodanig als (evenementen)verkeersregelaar door de burgemeester van Opmeer te zijn aangesteld.

Heeft u gevonden wat u zocht?