Wat is het?

Een exploitatievergunning heeft u nodig als u een openbare inrichting wilt exploiteren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een horecagelegenheid wilt starten, wijzigen of overnemen. Dit geldt voor elk horecabedrijf, ook als u geen alcohol aanbiedt. Een horecabedrijf is bijvoorbeeld een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt. Ook het bijbehorende terras hoort bij de inrichting. U mag niet zomaar een terras plaatsen wanneer dit terras niet op de exploitatievergunning staat.

Wilt u alcoholische dranken schenken, dan heeft u ook een alcoholwetvergunning nodig. Voor een slijterij is alleen een alcoholwetvergunning nodig, geen exploitatievergunning.

Op basis van artikel 2:28 lid 3 van de Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Opmeer worden para-commerciële instellingen (niet-commerciële ‘rechtspersonen’ zoals stichtingen of verenigingen waarbij horeca niet de hoofdactiviteit is ) met uitzondering van jongerencentra en motorclubs, zonder terras vrijgesteld van de vergunningsplicht. 

U vraagt de exploitatievergunning aan bij de gemeente in de volgende situaties:

 • U start of neemt een openbare inrichting over.
 • De rechtsvorm van uw bedrijf wijzigt.

U vraagt een wijziging van uw exploitatievergunning aan bij de gemeente in de volgende situaties:

 • U krijgt een andere leidinggevende.
 • U gaat nieuwe activiteiten uitvoeren.
 • U gaat uw bedrijf uitbreiden door een verbouwing.
 • U start een terras of breidt uw terras uit.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente, Dit doet u door middel van het aanvraagformulier exploitatievergunning. Dit formulier staat onder documenten en kunt u digitaal invullen. De aanvraag kunt u vervolgens indienen via gemeente@opmeer.nl

Let op! Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Hoe werkt het?

U kunt een exploitatievergunning aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De eigenaar of leidinggevende is van onbesproken gedrag en minimaal 21 jaar oud.
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U heeft een huur-, pacht- of koopovereenkomst van het pand, of in ieder geval een intentieverklaring.
 • De omgeving heeft geen last van uw horecabedrijf. De gemeente kan vragen dat u maatregelen neemt om daarvoor te zorgen.
 • Het bestemmingsplan staat de betreffende (horeca-)activiteiten toe.
 • Een onderdeel van de aanvraag is het voldoen aan het Bibob-beleid van de gemeente Opmeer (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur). 

De gemeente kan u vragen om een ingevuld Bibob-formulier. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en de mensen die er werken.

Wat kost het?

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning, ingevolge artikel 2:28 van de APV: € 451,70.

Een aanvraag voor een verlenging van een ongewijzigde vergunning: € 83,75.

Een aanvraag voor een wijziging van de vergunning: € 112,40.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met maximaal 8 weken verlengen.

Heeft u gevonden wat u zocht?