Een van de maatregelen is een tijdelijke versoepeling van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Deze is regeling is bedoeld voor ondernemers (waaronder zzp’ers) die niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.