Graag horen wij wat je ervaringen zijn met het WIJkteam OpMEER. Vind je dat je goed geholpen bent? Of ben je juist niet zo tevreden?

Laat het ons weten, want met jouw inbreng kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

 

Tevreden?

Als u vindt dat u goed geholpen bent door het WIJkteam OpMEER, dan horen wij dat graag! Van de goede voorbeelden leren we en weten we dat we op de goede weg zijn. Geef uw ervaring vooral door via gemeente@opmeer.nl t.a.v. WIJkteam OpMEER.

Ontevreden?

Wij doen ons best om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan het voorkomen dat je je niet goed behandeld voelt of dat je om andere redenen ontevreden bent. Wij vinden het belangrijk dat je dat aan ons laat weten.

U kunt uw klacht of bezwaar indienen via https://www.opmeer.nl/melding-klacht-doorgeven.Uw klacht wordt vervolgens door ons in behandeling genomen. Waar nodig gaan wij met u in gesprek om een oplossing te zoeken. 

U kunt ook een beroep doen op het AKJ. Het AKJ(externe link) is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Ieder kind, iedere jongere en ieder ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van hen krijgen. Het AKJ is onafhankelijk.

Onderzoeken naar zorginstellingen

Op de site van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd(externe link) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt u rapporten over zorgaanbieders en onderzoeken die openbaar zijn gemaakt door de inspecterende organisatie, zoals: Inspectie jeugdzorg.