Van het centrum Opmeer-Spanbroek willen we een aantrekkelijk dorpscentrum maken voor iedereen. Ook wil de gemeente bekijken hoe de verkeersveiligheid in dit gebied verbeterd kan worden. Kortom, hoe zorgen we ervoor dat we prettig kunnen blijven wonen, werken, winkelen en leven in het dorpshart van Opmeer-Spanbroek?

 

Wat voorafging

Veel inwoners, organisaties en ondernemers hebben meegedacht, meegepraat en meegewerkt aan de totstandkoming van de visie. We hebben een speciale pagina(externe link) gemaakt waar u de ideeën en meningen kunt lezen.

 

Gebiedsvisie

De gebiedsvisie schetst een toekomstperspectief voor het centrum Opmeer-Spanbroek. De visie geeft de kaders en kansen aan waarbinnen een ontwikkeling kan plaatsvinden. Bij het opstellen van de visie hebben we belanghebbende partijen betrokken, zoals de ondernemers in het centrum, de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Hoe nu verder?

 • 4 april 2023: het college neemt besluit
  Het college van burgemeester en wethouders stelt het ontwerp gebiedsvisie vast.
   
 • 5 – 25 april 2023: het ontwerp gebiedsvisie ligt ter inzage
  Het ontwerp ligt ter inzage op het gemeentehuis van Opmeer en kunt u online inzien. U kunt een zienswijze schriftelijk of mondeling indien bij de gemeente Opmeer. Het indienen van een schriftelijke zienswijze kan door het sturen van een brief aan de gemeente Opmeer. Wilt u een mondelinge zienswijze indien, dan verzoeken wij u om een afspraak te maken. Dat kan telefonisch op 0226 – 363 333.
   
 • 25 mei 2023: beeldvormende bijeenkomst gemeenteraad
  De ontwerp-gebiedsvisie wordt op 25 mei aan de raadsleden gepresenteerd. Raadsleden kunnen dan vragen stellen over de gebiedsvisie. Inwoners zijn van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen en vragen te stellen. Op www.gemeenteraadopmeer.nl(externe link) vindt u een week van tevoren de agenda van deze bijeenkomst.
   
 • 8 juni 2023: oordeelsvormende raadsvergadering
  De gemeenteraad bespreekt de gebiedsvisie tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering. Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering gaan fracties onderling in debat met elkaar en kunnen vragen stellen aan de wethouder. Inwoners kunnen tijdens deze vergadering inspreken om hun standpunt kenbaar te maken. Wilt u hiervan gebruik maken? Stuur dan uiterlijk 24 uur voor de vergadering een e-mail naar griffier@opmeer.nl of bel naar 0226-363 333
   
 • 22 juni 2023: gemeenteraad stelt gebiedsvisie unaniem vast
  In het centrum krijgen voetgangers meer ruimte en zijn fietsers beter beschermd. De centrumfunctie wordt versterkt door voor meer beleving te zorgen en cultuurhistorische kwaliteiten terug te laten keren. Winkels, horeca, ontmoetingsplekken en evenementen krijgen voldoende ruimte en zorgen zodoende voor een levendig centrum. De gebiedsvisie kunt u hieronder downloaden.