Wat is het?

Als u schade heeft of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Meld schade eerst bij uw eigen verzekeraar als u een verzekering heeft afgesloten die de soort schade dekt die u geleden heeft. Deze verzekeraar zal de uitkering vervolgens verhalen op de gemeente. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kan deze namens u de gemeente aansprakelijk stellen.

Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim zelf in bij de gemeente. Zet in uw schadeclaim de volgende gegevens:

 • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
 • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
 • omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort

Hoe werkt het?

De gemeente kan aansprakelijk zijn voor schade die u heeft opgelopen als:

 • Er een gevaarlijke situatie is op de locatie. Dit wordt bepaald aan de hand van wetgeving en jurisprudentie
 • U wettig en overtuigen bewijs levert van de gebeurtenis waardoor u schade heeft geleden

Er zijn twee soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

 • Schade die u hebt opgelopen door iets dat de gemeente heeft gedaan.
 • Schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt.

De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.

Hoe om te gaan met schade door een storm

Heeft u schade geleden aan uw eigendommen als gevolg van storm? Meld uw schade bij uw verzekeraar. Voor auto’s die Allrisk, Casco, Beperkt Casco of Mini Casco zijn verzekerd is stormschade bijna altijd gedekt zonder terugval in no claim. Ook de meeste woonhuis/opstalverzekeringen dekken stormschade.

In het geval van een zware storm (windkracht 9 en hoger) is er sprake van overmacht. Dat betekent dat de gemeente in beginsel niet aansprakelijk is voor enige schade.

Het schadeformulier graag volledig invullen, dit bevordert een snelle afhandeling.

Wat heb ik nodig?

 • bewijs van de opgelopen schade
 • bewijs van het bedrag van de opgelopen schade bijvoorbeeld een rekening van de reparatie
 • verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond, bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk
 • eventueel een ondertekende getuigenverklaring
 • eventueel foto's

De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen twee weken bericht.

 • verklaring(en) van wat er is gebeurd (exacte locatie) en waaruit de schade bestaat (met foto’s van de locatie, oorzaak en straatbeeld)
 • uitleg waarom u van mening bent dat de gemeente aansprakelijk is
 • bijbehorende nota's, offertes, politierapport, expertiserapport, foto's...

Hoe lang duurt het?

Net als in het dagelijks verkeer tussen burgers en bedrijven waarbij de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek gelden, zijn deze ook gewoon voor de gemeente van toepassing. Dit wetboek is dus ook de basis op grond waarvan uw claims worden beoordeeld.

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van de stukken krijgt u een ontvangstbevestiging. Uw claim wordt in behandeling genomen op de afdeling Verzekeringen van de gemeente Opmeer. Het is niet te zeggen hoe lang het duurt voor u een besluit ontvangt. Een eenvoudige claim kan binnen enkele weken afgehandeld zijn, bij ingewikkelde besluiten kan dit veel langer duren. U wordt over de voortgang op de hoogte gehouden.

Nadat alle informatie compleet is, krijgt u binnen 6 weken bericht of de gemeente:

 • het wel of niet eens is met uw schadeclaim of,
 • dat er meer tijd nodig is om dit te beoordelen.

Extra informatie

In het kennisdossier Aansprakelijkheid van de gemeente(externe link) vindt u uitgebreide informatie, onder andere over de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de situaties waarin de gemeente niet aansprakelijk is.

Heeft u gevonden wat u zocht?