De griffie voert het secretariaat van de gemeenteraad. Het zorgt voor de informatievoorziening, adviseert en ondersteunt bij initiatieven, moties en amendementen, bereidt besluitvorming voor en is de vraagbaak voor de raadsleden. Verder verzorgt de griffie de communicatie vanuit de raad over de besluitvorming en het werk van de raad. De griffier van de gemeenteraad van Opmeer is dhr. M. Versteeg, bereikbaar via telefoonnummer 0226-363 333 of e-mail mversteeg@opmeer.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?