Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen. Deze pagina actualiseren wij regelmatig.

Hoe organiseert de gemeente opvangplekken?

De gemeente Opmeer heeft drie woningen van het gemeentelijk woningbedrijf beschikbaar gesteld, hierin kunnen maximaal 17 mensen tijdelijk wonen. Daarnaast hebben we een locatie met woonunits op De Weijver, hier kunnen zo´n 40 mensen tijdelijk wonen. 
We blijven zoeken naar geschikte locaties voor langdurige opvang van zes maanden of langer, voor mogelijke toekomstige opvang.  De gemeente zoekt naar woonmogelijkheden bij inwoners, (agrarische) bedrijven, recreatieparken, hotels en B&B’s. Belangrijk is dat het zelfstandige woonruimte betreft. Dus een eigen voordeur, eigen keuken en sanitair.  De gemeente inventariseert die aanmeldingen en coördineert de opvang. Op dit moment is er geen noodzaak om gebruik te maken van particulier aanbod. Deze inventarisatie is om in kaart te brengen wat er mogelijk beschikbaar is voor een toekomstige vluchtelingenstroom waarbij de reguliere opvang vanuit de gemeente niet meer voldoet.  

Zijn er al vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen?

Alle gemeenten in Nederland dragen bij aan de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenten in Noord-Holland Noord hebben een eerste verdeling gemaakt. Op grond van die verdeling vangt de gemeente Opmeer minimaal 40 vluchtelingen op. Op zondag 13 maart arriveerde de eerste groep van twaalf vluchtelingen, die zijn ondergebracht in gemeentelijke woningen. Inmiddels zijn er al 26 mensen opgevangen bij inwoners van Opmeer. Voor de opvang van nog eens 40 vluchtelingen worden woonunits op de Weijver in Hoogwoud gereedgemaakt.

Opvang op de Weijver

Momenteel worden op de Weijver, nabij nummer 2, woonunits ingericht voor de tijdelijke huisvesting van ongeveer 40 Oekraïense vluchtelingen. We verwachten op deze locatie uiterlijk tot het einde van dit jaar vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Als een langer verblijf nodig zal zijn, zal de gemeente kijken of het gebruik van het terrein kan worden verlengd, of er wordt tijdig een andere locatie ingericht. 
Naar verwachting kunnen de eerste vluchtelingen half april worden verwelkomd in de woonunits op de Weijver. De vluchtelingen worden daarbij zo goed mogelijk begeleid door de gemeente, welzijnswerk, de kerken, Vluchtelingenwerk, vrijwilligers uit de gemeente en tolken. Wilt u helpen als vrijwilliger? U kunt zich aanmelden bij Vrijwilligerspunt. {link invoegen}
Er zijn voldoende spullen aanwezig om de opvang goed in te kunnen richten. Hartelijk dank aan iedereen die spullen gedoneerd heeft. Mocht u nog spullen overhebben, weet dan dat de kringloopwinkel Noppes(externe link) in Opmeer er blij mee is.

Hoe lang kan de opvang duren?

Voor de grotere opvanglocaties gaan we uit van ten minste 6 maanden, om teveel verhuizen te voorkomen.