Heeft uw kind hulp of ondersteuning nodig? Heeft u vragen rondom opvoeden en opgroeien?  Hier kunt u informatie vinden over ondersteuning van het wijkteam en mogelijkheden rondom specialistische jeugdhulp.

Aanmelding  

U kunt uzelf of uw kind aanmelden bij het WIJkteam Jeugd, of u wordt doorverwezen door uw huisarts, de school of contact bij het consultatiebureau. In het eerste contact met de jeugdconsulent wordt besproken waar u graag hulp bij zou willen. De jeugdconsulent zal u vragen stellen om de situatie te verduidelijken en vertelt u meer over de mogelijkheden rondom hulp. Samen maakt u een plan met daarin afspraken over wat u wilt bereiken.

Contact WIJkteam

Plan

Het plan dat u opstelt met de jeugdconsulent heet het perspectiefplan. In dit plan geven alle leden van het gezin aan wat ze willen bereiken en wat hiervoor nodig is. Samen met de jeugdconsulent maakt u afspraken over welke hulp geboden wordt. Indien er specialistische hulp nodig is, wordt samenwerking gezocht met specialistische partners. De jeugdconsulent blijft gedurende het traject bij uw gezin betrokken.

Samenwerking

De gemeente Opmeer werkt samen met diverse specialistische jeugdhulppartners. Als blijkt er specialistische jeugdhulp nodig is, gaan wij samen met u op zoek naar de best passende hulp. De aangeboden voorziening kan op basis van zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (pgb). Klik hier voor het gehele aanbod(externe link) zorg in natura. Voor een persoonsgebonden budget (pgb) verwijzen wij u naar de site van Sociale Verzekeringsbank(externe link). De gemeente financiëert de hulp vanuit de Jeugdwet. Er worden bij de start van hulp met u en uw specialistische partner afspraken gemaakt over het traject en er wordt regelmatig geëvalueerd.

Aanbod en expertise WIJkteam opMEER

Het Wijkteam Jeugd Opmeer bestaat uit HBO opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals welke bij het SKJ(externe link) (stichting kwaliteitsregister Jeugd) zijn geregistreerd. Naast ondersteuning bij vragen rondom opvoeding en opgroeien, bieden wij ook zelf specialistische hulp. Wij hebben geen wachtlijst met als voordeel dat u snel geholpen kunt worden. Indien blijkt dat uw hulpvraag specifieke expertise vereist welke wij niet zelf in huis hebben, dan schakelen wij de ondersteuning in van onze partners(externe link).

Wij bieden onder andere:

Opvoedondersteuning

Bij vragen rondom de ontwikkeling van thuiswonende kinderen en voor tips.

Gezinsondersteuning

Bij ondersteuning rondom conflicten in het gezin, zorgen om 1 of meerdere gezinsleden, ondersteuning bij scheidingsvraagstukken en kind & scheiding.

Hulp bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Hulp bij zorgen rondom gedragsproblemen en/of emotionele problemen zoals woede, depressie, stress, angst.

Trauma/verlies/rouw

 EMDR ondersteuning bij verwerking en verdriet rondom negatieve gebeurtenissen.

Ouder-kind begeleiding

begeleiding door middel van spel & praten bij o.a. pesten, piekeren, onzekerheid, hoog gevoeligheid.

Schoolmaatschappelijk werk

Vragen rondom school, schoolverzuim, leren, gedrag in de klas.

Jeugd GGZ en voorlichting

Voor vragen over bijvoorbeeld ADHD, autisme, lichtverstandelijke beperking.

Vroeg samenwerken door professionals

Om ervoor te zorgen dat professionals kunnen samenwerken, maken we gebruik van de verwijsindex. Dit maakt dat er een snellere en betere afstemming is rondom de inzet van zorg in het gezin. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex ‘Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord’ (VIN).

Veel begeleiders en ondersteuners

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met veel begeleiders en ondersteuners. Bijvoorbeeld leraren, (huis)arts, jongerenwerker, leerplichtambtenaar. Als dat nodig is kunnen deze professionals elkaar vinden via de verwijsindex. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen.

Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN)

Om ervoor te zorgen dat professionals kunnen samenwerken, maken wij gebruik van VIN. Dit maakt dat er een snellere en betere afstemming is rondom de inzet van ondersteuning in het gezin.

VIN is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. In de regio Noord-Holland Noord zijn verschillende organisaties aangesloten op VIN, zoals: de GGD, scholen, kinderopvang, (huis)artsen, maatschappelijk werk, wijkteams, jeugdhulpinstellingen enzovoorts.

In een kort filmpje(externe link) wordt uitgelegd hoe het werkt. Op de website Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord(externe link) vindt u meer informatie.

Meer informatie

Bekijk de website van Vroeg Samenwerken(externe link)

In een korte video(externe link) wordt uitgelegd hoe het werkt.

Deze mensen hebben wij al mogen helpen

Wij hebben heel veel steun gehad aan de medewerkster van het Wijkteam Opmeer.

Doordat onze kinderen alle twee ADHD hebben (en 1 een lichte vorm van autisme), hadden we veel zorgen hoe we hier mee om moesten gaan. We wisten gewoon niet meer wat we moesten doen en de stap naar professionele hulp brengt toch een soort van schaamte met zich mee: waarom kan ik dit niet zelf oplossen?

Met name bij de oudste hebben we veel strijd gehad en daarbij hebben we een goedwerkende, samen (ook met het kind) oplossing bedacht.

Ook bij de jongste hebben we goede begeleiding gehad, omdat het een heel ander kind is dan de oudste, dus ook een andere “aanpak” nodig heeft.

We hebben natuurlijk ook naar ons zelf moeten kijken: hoe kunnen wij rustig blijven in bepaalde situaties en een goede oplossing zoeken. Ook jezelf een complimentje geven hoort erbij als je een doel bereikt hebt. Al is dat soms nog best moeilijk.

Op momenten dat het iets minder ging, konden wij altijd contact opnemen met de medewerkster om weer even je verhaal kwijt te kunnen en te overleggen. Dat was echt heel fijn.

Al met al: heel blij dat wij toch de stap gezet hebben om hulp in te schakelen

Marieke (38), moeder van Tim (7) en Ilse (3). Tim had thuis veel last van woede aanvallen en sliep slecht. Ik wist niet meer wat ik ermee aan moest en de huisarts verwees mij door naar het Wijkteam. Elke week kwam er iemand thuis waarbij ik mijn verhaal kwijt kon en ik kreeg praktische tips. Ik weet nu hoe ik het beste kan reageren en Tim zit nu weer lekker in zijn vel.

"Wij hebben veel steun gehad van het Wijkteam. De medewerkster heeft ons veel tips gegeven en samen met ons gekeken naar wat het beste bij ons paste. We konden haar altijd tussendoor even berichten als het even niet ging."

"Onze zoon had mega driftbuien, maar dat kwam omdat wij hem als ouders niet goed begrepen. Wij als ouders kregen veel tips. Er moest wat veranderen en ook dat is gelukt. In de periode dat het wijkteam bij ons kwam hebben we goeie stappen gezet en sindsdien een vrolijke jongen die zich begrepen voelt."

‘’Ik dacht altijd dat ik stemmen in mijn hoofd had, maar dat zijn dus gedachten. En nu heb ik geleerd dat ik van gedachten blije gedachten kan maken. Ik voel me nu vaak beter’’ J, 8 jaar

‘’Het is fijn om gewoon met iemand te kunnen praten, iemand van buitenaf snap je. En als we het ergens over hebben en jij stelt een vraag dan denk ik: Oh ja, zo kan het ook!’’ A, 32 jaar

‘’Ik vond het wel wat hoor, om hier te komen. Maar mijn vriendin is ook eens in gesprek met jullie gegaan en raadde het mij toen aan. Ben opgelucht dat ik het gedaan heb’’ Moeder, 42 jaar

‘’U heeft ons heel erg geholpen, dank u wel’’ L, 12 jaar

‘’Vind het niet altijd leuk hoor, onze gesprekken. Maar meer omdat het best pittig en verdrietig is soms. Je praat niet over koetjes en kalfjes. Maar het is nodig, het helpt me wel’’ Anoniem

‘’We praten er vooral over emoties van problemen, bijvoorbeeld op school of thuis. Vaak speel ik het probleem ook na. Maar ook hoe ik me voel. We hebben ook een trukendoos en allemaal andere handige hulpmiddelen’’  L, 10 jaar