Wat is het?

Als u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra uitkering die u 1 keer in de 12 maanden kunt krijgen. De individuele inkomenstoeslag is bedoeld om uitgaven zoals een nieuwe koelkast of wasmachine of (onverwachte) rekeningen van te betalen.

De individuele inkomenstoeslag kan een keer per 12 maanden worden verstrekt en is:

  • € 474,00 voor alleenstaanden
  • € 608,00 voor alleenstaande ouders
  • € 672,00 voor echtparen/samenwonenden

Wat moet ik doen?

U kunt digitaal een aanvraag doen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Het kan zijn dat we nog wat andere papieren van u nodig hebben. Denk daarbij aan bewijsstukken van uw inkomsten en uw bezittingen.

DigiD linkDirect aanvragen

Als het voor u moeilijk is om de aanvraag digitaal in te dienen, dan kunt u hiervoor hulp vragen. Tijdens het spreekuur van het Wijkteam helpen wij u graag.

Doet u toch liever een aanvraag via een formulier? U kunt een aanvraagformulier downloaden op deze pagina onder Documenten.

Hoe werkt het?

  • U bent 21 jaar of ouder maar nog niet pensioengerechtigd
  • U heeft 3 jaar onafgebroken een bijstandsuitkering of laag inkomen
  • U heeft sinds 3 jaar weinig bezittingen
  • U kunt uw inkomen niet verbeteren
  • U heeft geen recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten

Heeft u gevonden wat u zocht?