Hoe werkt het?

Als u 3 jaar achter elkaar een laag inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra uitkering die u 1 keer in de 12 maanden kunt krijgen. De individuele inkomenstoeslag is bedoeld om uitgaven zoals een nieuwe koelkast of wasmachine of (onverwachte) rekeningen van te betalen.

De individuele inkomenstoeslag kan een keer per 12 maanden worden verstrekt en is:

  • € 403,--  voor alleenstaanden
  • € 517,--  voor alleenstaande ouders
  • € 573,--  voor echtparen/samenwonenden

De Individuele Inkomenstoeslag vervangt de Langdurigheidstoeslag.

voorwaarden

Wie komen er in aanmerking?

  • U bent 21 jaar of ouder maar nog niet pensioengerechtigd
  • U heeft 3 jaar onafgebroken een bijstandsuitkering of laag inkomen
  • U kunt uw inkomen niet verbeteren
  • U heeft geen recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten

U mag niet te veel spaargeld, eigen geld of bezit hebben. Dit is maximaal:

  • voor een alleenstaande € 6.225,--
  • voor een alleenstaande ouder € 12.450,--
  • voor gehuwden/samenwonenden € 12.450,--

Wat moet ik doen?

Het aanvraagformulier invullen. U kunt dit downloaden op deze pagina onder documenten. U kunt een formulier ook aanvragen per e-mail via gemeente@opmeer.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?