Als het begrotingsjaar voorbij is wordt de jaarrekening door het college van burgemeester en wethouders gemaakt. In de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de kosten daarvan. De jaarrekening is een wettelijke verplichte stuk, evenals de verklaring van de accountant bij de rekening. De gemeenteraad moet de rekening elk jaar vóór 15 juli na afloop van het begrotingsjaar waarover de rekening gaat, vaststellen.

U kunt hier Jaarrekening 2022 downloaden.

Heeft u gevonden wat u zocht?