In de Kadernota worden de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen, die zich na de vaststelling van de lopende begroting hebben voorgedaan gemeld. Er wordt een afweging gemaakt op welke terreinen er meer geld noodzakelijk is en waar eventueel op bezuinigd kan worden.

De Voorjaarsnota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar.

Bekijk de Kader- en voorjaarsnota(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?