Wat is het?

Kinderopvangtoeslag is een (gedeeltelijke) vergoeding in de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaan.

U kunt de toeslag aanvragen als:

  • u en uw partner overdag werken
  • u een opleiding volgt
  • u een uitkering krijgt

Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Bij de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening(externe link) maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

U kunt alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag indien u gebruik maakt van geregistreerde kinderopvang. In het Landelijk Register Kinderopvang staan de kindercentra, voorzieningen voor gastouderopvang en gastouderbureaus vermeld die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. U kunt het register raadplegen. Staat de kinderopvangvoorziening van uw keuze vermeld in het register? Dan voldoet deze voorziening aan de kwaliteitseisen en kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Is de kinderopvangvoorziening van uw keuze niet opgenomen in het register? Dan kan dit betekenen dat de kinderopvangvoorziening niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang, óf een aanvraag (van de kinderopvang) tot opname in het register is nog in behandeling bij de gemeente. Voor actuele informatie over uw kinderopvang kunt u contact opnemen met de gemeente.

Wat moet ik doen?

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen(externe link). Inloggen doet u met uw DigiD(externe link).

Hoe werkt het?

U kunt de toeslag krijgen voor de volgende soorten kinderopvang:

  • Dagopvang in een crèche of kinderdagverblijf.
  • Buitenschoolse opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar.
  • Gastouderopvang. U kunt alleen toeslag krijgen voor een gastouder die is aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.
  • Ouderparticipatiecrèches waarbij een groep ouders om de beurt hun eigen kinderen opvangt.
  • Eigen oppas. De oppas is geregistreerd als gastouder en u betaalt de oppas wit. U kunt dit regelen via een gastouderbureau.
  • Peuteropvang van kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

U kunt alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag indien u gebruik maakt van geregistreerde kinderopvang. Alle kinderdagverblijven, vestigingen voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de Wet kinderopvang, zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Wanneer de kinderopvang van uw keuze in dit register vermeld staat, kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Meer informatie hierover vindt u op deze website onder 'kinderopvang, toezicht en handhaving' .

Heeft u gevonden wat u zocht?