Wat is het?

Organiseert u een kleinschalig evenement, zoals een straat- of buurtfeest, een straatspeeldag of buurtbarbecue? Dan hoeft u hiervoor geen vergunning aan te vragen. Wel meldt u dit bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

 • U meldt een vergunningsvrij evenement door het insturen van een volledig ingevuld meldingsformulier evenementen dat u kunt downloaden via de tab "Documenten"

Download het formulier: 5-Meldingsformulier evenementen

 • Lever daarbij ook een plattegrondtekening in van het evenement
 • Meld het evenement uiterlijk 21 werkdagen van te voren aan

Hoe werkt het?

Het is voldoende om het evenement te melden als:

 1. Het gaat om een optocht of een wandel- of fietstocht waarvoor geen wegen worden afgesloten, een open dag of een nieuwjaarsreceptie van een bedrijf of instelling op het eigen bedrijfsperceel
 2. Andere dan onder 1 genoemde evenementen, indien aan alle hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan:
  • Er zijn maximaal 250 bezoekers gelijktijdig aanwezig
  • Het evenement op één dag wordt gehouden
  • Het evenement op één locatie wordt gehouden
  • Het evenement plaatsvindt op maandag tot en met donderdag tussen 07:00 en 23:00, vrijdag en zaterdag tussen 07:00 en 24:00 en zondag tussen 07:00 en 23:00
  • Naast een tent slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per object, met een maximum van 4 objecten per evenement
  • Het gebruiksoppervlak van een tent niet groter is dan 125 m2 en er maximaal 75 personen in de tent aanwezig zijn
  • Er een organisator is
  • De organisator van het evenement, uiterlijk 21 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester
  • Er behoudens bij op- en afbouw bij het evenement geen motorvoertuigen worden gebruikt.

Komen er meer mensen? Worden er grote tenten geplaatst of is er sprake van harde muziek? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Wat kost het?

Het doen van een melding is gratis.

Hoe lang duurt het?

De burgemeester kan binnen 10 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten het organiseren van het gemelde evenement te verbieden, indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Heeft u gevonden wat u zocht?