De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn, maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 jaar is geworden. Kinderen tussen de 16 en 18 jaar zonder startkwalificatie zijn kwalificatieplichtig.

Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen.

Als leerlingen problemen ervaren met schoolbezoek, kan de leerplichtambtenaar een leerling, ouders en de school helpen bij het zoeken naar oplossingen.

Kwalificatieplicht

Jongeren tussen 16 en 18 jaar die geen startkwalificatie hebben, hebben een kwalificatieplicht. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren die onderwijs hebben gevolgd in het praktijkonderwijs. Als een leerling onderwijs heeft gevolgd in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs (vso), is deze ook niet meer kwalificatieplichtig.

De kwalificatieplichtige jongeren moeten volledig dagonderwijs volgen. Ze mogen niet voltijds werken. Volgt een leerling de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo? Dan kan hij leren en werken combineren.

Leerplichtambtenaar Opmeer

Mevrouw Hariëtte Jonker is de leerplichtambtenaar voor de gemeente Opmeer. Zij is in dienst bij de gemeente Hoorn. Dit komt doordat de gemeente Opmeer te weinig leerlingen heeft om daarvoor zelf een Leerplichtambtenaar aan te stellen. Wij hebben op het gebied van leerplicht een goede samenwerking met de gemeente Hoorn.

Meer informatie en contact

Voor vragen rondom leerplicht kunt u mailen naar het e-mailadres leerplicht@hoorn.nl. Dit is een mailadres van de gemeente Hoorn, maar hier worden ook de leerplicht vragen van de inwoners van Opmeer behandeld.

Heeft u andere onderwijsgerelateerde vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Opmeer op telefoonnummer 0226-363333 of via gemeente@opmeer.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?