De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar.

Daarom is er een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen.

Bekijk de maatregelen op de website van de Rijksoverheid