Mandaatregeling college en burgemeester Opmeer

In de mandaatregeling staan bevoegdheden, vervanging en volmachten van het college en de burgemeester van de gemeente Opmeer beschreven.

Ga naar de mandaatregeling college en burgemeester Opmeer.