In het mandaatregister staan bevoegdheden, vervanging en volmachten van de gemeente Opmeer beschreven