Het kan zijn dat mensen een gevaar vormen voor zichzelf of anderen door een psychiatrische aandoening of verslaving. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Meld dit dan bij het meldpunt Dreigende situatie verwarde personen. Het meldpunt werkt samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing.
 

Wat wordt er met de melding gedaan?

Na een melding onderzoekt de GGD in opdracht van de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt middels een verkennend onderzoek. Een psychiater maakt een afweging of de betrokkene een gevaar vormt voor zichzelf of anderen en of een psychische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, zal de betrokkene eerst hulp op vrijwillige basis aangeboden worden. Alleen als het niet anders kan, wordt verplichte zorg aangevraagd. Dan vraagt de GGD de officier van justitie om een zorgmachtiging aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat de verplichte zorg thuis wordt ingezet.
 

Waar kunt u melden?

  • In geval van een crisis, belt u altijd 112.
  • Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig maar er geen acuut gevaar is? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (WvGGZ), telefoon 088 - 010 0521 (maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur) of stuur een e-mail naar bereikbaarheidsdienst@ggdhn.nl.
  • Of kijk eens op www.ggdhollandsnoorden.nl(externe link)