Huurt of zoekt u een woning, maar houdt de verhuurder zich niet aan de regels? Dan kunt u een melding maken bij de gemeente.

U kunt ook een melding maken over een verhuurbemiddelaar. Een melding maken kan als het gaat om:

 • Woondiscriminatie
 • Intimidatie
 • Onredelijke servicekosten
 • Een te hoge borg
 • De verhuurder maakt geen schriftelijk huurcontract
 • De verhuurder geeft u geen goede informatie over:
  • Uw rechten en plichten bij de huur van de woning (die niet in het huurcontract staan)
  • De hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • Informatie hoe u met de verhuurder in contact kunt komen
  • Contactinformatie van het meldpunt Ongewenst verhuurgedrag
  • De servicekosten: u moet een compleet overzicht van de kosten krijgen
  • De verhuurbemiddelaar vraagt bemiddelingskosten

DigiD linkMelding Klacht ongewenst verhuurgedrag

Voor wie

De wet Goed Verhuurderschap beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • Particuliere verhuurders
 • Verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
 • Werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen
 • Woningcorporaties

Regels

Dit zijn de 7 regels van goed verhuurderschap:

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken.
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 5. De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  • rechten en plichten van de huurder over de woning die niet in het huurcontract staan;
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt;
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken.
  • informatie over het meldpunt Wet goed verhuurderschap waar ongewenst verhuurgedrag kan worden gemeld;
  • de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien.
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek art. 259 en 261 van boek 7(externe link)).
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Verhuurt u aan een buitenlandse werknemer?

Dan moet u ook:

 • de huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen.
 • de huurder schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen.