Hier vindt u meer informatie over de nevenactiviteiten en onkostenvergoedingen van het college van B&W.