Wat is het?

Als u een feest of evenement in uw horecabedrijf organiseert, kan het voorkomen dat u daarvoor de openingstijden voor een keer wilt aanpassen. U vraagt dan een ontheffing aan bij de gemeente om langer open te mogen zijn.

Wat moet ik doen?

U vraagt minimaal 8 weken van tevoren een ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • uw naam en de naam van de leidinggevende
 • naam en adres van uw horecabedrijf
 • waarom u langer open wilt zijn
 • op welke dag(en) u langer open wilt zijn
 • tot hoe laat u open wilt zijn

U dient een aanvraag in middels het formulier dan u vindt onder het kopje " Documenten".

Wat kost het?

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verlenging van het sluitingsuur als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 • aanvraag verlenging van het sluitingsuur voor 1 dag per aanvraag voor sportverenigingen: € 42,60.
 • Voor iedere extra dag in een aanvraag € 16,45
 • aanvraag verlenging van het sluitingsuur per aanvraag voor 1 kalenderjaar voor bedijfsmatige horeca en jeugd en jongerencentra: € 60,55.
 • aanvraag ontheffing schenktijden als bedoelt in artikel 2:34b van de APV € 42,60
 • Voor iedere extra dag in een aanvraag € 16,45.
 • aanvraag ontheffing verstrekken sterke drank per aanvraag voor 1 kalenderjaar voor para-commerciële instellingen € 60,55
 • Indien bij de aanvraag om een ontheffing sluitingsuur tevens een ontheffing schenktijden nodig is, worden alleen de leges voor de ontheffing sluitingsuur in rekening gebracht.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?